Uttalelser som kan sette folkehelsen tiår tilbake i tid

– Jeg mener folk skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil, sa vår nytilsatte Eldre- og folkehelseminister, Sylvi Listhaug. Vi er redde for at uttalelser som dette kan få svært uheldige konsekvenser for folkehelsen.

Vi frykter at Listhaug med sin påvirkningskraft og retoriske evner, kan slå beina under arbeidet med å bedre nordmenns helse ved å ytre meninger som dette.

– Det virker som om hun har liten forståelse for hva folkehelse egentlig er og hva som er hennes oppgave som minister på dette området

Vi mener at folkehelse heller burde legges til en annen ministerpost, som viser større engasjement og forståelse for hvor viktig det er med tydelige kjøreregler for bedre helse.

Listhaugs uttalelser undergraver den gjengse oppfatning av alkohol, tobakk og usunn mats negative konsekvenser, og godt etablerte kjøreregler som en folkehelseminister burde applaudere, sier vår generalsekretær.

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen

Å jobbe opp mot politikere og beslutningstakere, er noe av det viktigste vi gjør som «vaktbikkje» for kreftsaken. Vi vil alltid tale det beste for kreftpasienter og pårørende – også i et forebyggende perspektiv.

Da vi selvsagt er en partipolitisk uavhengig organisasjon, handler ikke dette om den enkelte politiker eller det enkelte parti. Vi må ha beslutningstakere som støtter livreddende tiltak for folkehelsen på systemnivå, som for eksempel gratis røykesluttpreparater til dem som ønsker det, billigere frukt og grønt og lignende. Dette er det politikerne som faktisk kan sørge for å få innført, og vi er derfor helt avhengig av at de spiller på lag med oss i disse viktige sakene.

Først da kan vi sammen få på plass nødvendige tiltak som minimerer risikoen for kreft og andre alvorlige sykdommer.

Saken har fått bred mediedekning, både i Norge og internasjonalt. Blant annet hos NRK Dagsrevyen og BBC.

Var dette nyttig?