Stortingsvalg 2017 - Kreftforeningen
Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Du har et valg

Vi kan ikke velge bort kreft, men din stemme under årets stortingsvalg har stor betydning for din helse i fremtiden. Her kan du se hvor Kreftforeningen mener det haster at politikerne retter innsatsen i tiden som kommer - og hvordan du kan hjelpe oss.

 

Du kan bidra!

Vi trenger din hjelp med å utfordre politikerne til å sikre bedre kreftbehandling i fremtiden - så fort som mulig. Hjelp oss med å spre budskapet:

  • Snakk med politikerne om helse. Oppsøk de som står på stand på torget, send en e-post til partikontorene eller skriv et leserinnlegg i din lokalavis.
  • Hjelp oss å spre budskapet; del filmen i sosiale medier.
  • Vi er sterkere sammen - bli medlem

Uavhengig av hvilket parti du stemmer på, er det viktig at alle politikere fra alle partier er klare over at det haster med å løse de utfordringene vi står overfor i fremtidens kreftbehandling.

Det haster

Vi blir flere og eldre. Det vil bety mer kreft. I 2030 er vi 42 000 som får kreft hvert år - omtrent 10 000 flere enn i dag. Vi har to valg: Vi kan vente til kreftbølgen står utenfor døra vår. Eller vi kan velge å brette opp ermene i dag og være forberedt når den er her.

Kreftforeningen mener at politikerne må gjøre en ekstra innsats på disse områdene:

Digitalisering av Helse-Norge
Vi forventer at vi i 2017 har digitale systemer som snakker godt sammen, på tvers av institusjoner og forvaltningsnivåer, og hvor korrekte opplysninger og informasjon følger den enkelte pasient. Det er ikke tilfellet i dag.

Bedre utnyttelse av helsenæringen
I Norge har vi store mengder innsamlede helsedata, biobanker og helseregistre av høy kvalitet. I tillegg har vi en befolkning med høy kunnskap og stor villighet til å ta i bruk ny teknologi. Disse fortrinnene blir ikke godt nok utnyttet i dag.

Tiltak mot antibiotikaresistens
I kreftbehandlingen spiller antibiotika en helt sentral rolle, og antibiotikaresistens er en av de største helseutfordringene verden står overfor i dag. I dag overlever sju av ti kreft. Det tallet kan halveres om vi ikke kan bruke antibiotika i kreftbehandlingen.

Se hva de politiske partiene mener om våre tre viktigste saker