Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Digitalisering av Helse-Norge

Vi forventer at vi i 2017 har digitale systemer som snakker godt sammen på tvers av institusjoner og forvatningsnivåer, og hvor korrekte opplysninger og informasjon følger deg der du er i behandlingsløpet. Det er ikke tilfellet i dag.

 

Hvorfor er det viktig?

  • Det er en forutsetning for å kunne ta i bruk nye systemer og behandlingsmetoder til ditt beste.
  • For å gi økt trygghet for at riktig behandling gis til rett tid.
  • For å unngå pasientskader og andre uheldige hendelser i helsesektoren.

Hva må gjøres?

  • Det må investeres penger. Mye penger. Vi trenger en nasjonal transportplan for digitalisering i helse- og omsorgssektoren.
  • En vellykket digitalisering krever en klar nasjonal styring. Ledere på alle nivåer må bidra til å skape oppslutning om felles mål, og sørge for implementering av nødvendige løsninger.

Holly (42) var en av dem som fikk kreft og møtte et uoversiktlig system med 50 helsearbeidere fordelt på tolv avdelinger ved fem sykehus. Historien hennes viser hvorfor vi trenger ett felles system for elektronisk informasjonsutveksling i helsevesenet vårt: