Vant pris for godt arbeidsmiljø

I 2020 har Kreftforeningen hatt best fremgang av alle frivillige organisasjoner i arbeidslivsundersøkelsen Great Place to Work.

Kollasj med Kreftforeningens ansatte
Slik så det ut da Kreftforeningens ansatte feiret årets resultater, på hjemmekontor over hele landet.

– Å vinne pris for å ha et godt arbeidsmiljø er kanskje den aller beste prisen å få. I dag er det en ekstra fin dag på jobb, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Hvert år måles norske bedrifter, både offentlige, private og frivillige, gjennom undersøkelsen Great Place to Work. Onsdag 18. november ble prisen for beste arbeidsplass innen frivillig sektor delt ut i to kategorier, organisasjoner under 50 medarbeidere og organisasjoner over 50 medarbeidere. I år vant Zero første kategori og Amnesty International Norge andre kategori.

Ny pris for mest fremgang

I år ble det i tillegg delt ut en ny pris for Årets klatrer, og denne vant Kreftforeningen.

– Til tross for koronasituasjonen og en krevende arbeidshverdag for medarbeidere og ledere, har organisasjonen vist evner til å sette egen kultur på dagsorden. De har blitt mer bevisst på god og tydelig hverdagsledelse og gjort et stort sprang i tillitsbasert ledelse – og ligger snart på nivå med de beste, sa Grete Schulstock Johansen, partner i Great Place to Work, da resultatene ble lagt fram.

Kreftforeningen har basert på medarbeidernes opplevelse av egen organisasjonskultur, fremhevet seg med størst fremgang blant organisasjoner i frivillig sektor med mer enn 50 ansatte.

– Vi har lært utrolig mye i denne krevende tiden, og det er gøy å se at vi har hatt så stor fremgang. Nå skal vi jobbe enda mer for å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet vårt. Mulig jeg må ta en telefon til både Zero og Amnesty for å lære mer, sier Ross og smiler.

Endringsledelse i krise

2020 har vært et spesielt år på de aller fleste arbeidsplasser. Én uke etter at landet stengte ned tok Ross over som generalsekretær.

– Da jeg startet som toppleder, var både landet og Kreftforeningen i krise. Det var en absurd situasjon hvor kreftpasienter og pårørende trengte oss mer enn noen gang, samtidig som vi måtte stenge ned store deler av virksomheten vår. Mens vi mottok tusenvis av henvendelser fra bekymrede og rådville kreftpasienter, jobbet vi beinhardt med å dreie om tilbudene våre og starte nye – fra hjemmekontor. Dette gjorde vi på rekordtid, og jeg er så stolt over å jobbe i en organisasjon med så mange fine og dyktige folk som har skapt utrolige resultater i en krevende tid, sier Ross.

Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningens Vitensenter
Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Var dette nyttig?