Vi trenger bedre oversikt over kreftlegemidler

Nye, presise kreftlegemidler gir nytt håp for pasienter og leger. Men vi trenger bedre oversikt over bruken og virkningen av medisinene. 10. april blir prosjektet INSPIRE lansert. Her går offentlige og private aktører sammen for å bidra til denne oversikten.

Vi bruker over tre milliarder kroner årlig på kreftlegemidler i sykehus. Men vi vet svært lite om effekten av disse medikamentene etter at de er tatt i bruk av pasientene.

Kunnskapen om medisiners virkning har lenge vært etterspurt både her til lands og internasjonalt.

Behov for kartlegging

– Det er på høy tid at en slik registrering kommer på plass. Vi trenger en kartlegging av hvem som får hvilke legemidler, hva de får det for og hvordan går det med pasientene, sier vår generalsekretær, Anne Lise Ryel.

Onsdag ettermiddag blir INSPIRE-prosjektet lansert i Radiumhospitalets forskningsbygg. Det er Kreftregisteret som styrer og gjennomfører prosjektet, som er finansiert i samarbeid med legemiddelindustrien og oss i Kreftforeningen. Inven2 deltar også i prosjektet, og har vært ansvarlig for å sette opp en god avtale mellom Kreftregisteret og de farmasøytiske selskapene i dette unike privat-offentlige samarbeidet.

Målet er å få statistikk og analyser på medikamentell kreftbehandling på individnivå.

Mangler data for legemidler

Situasjonen i dag er at vi har gode data om både strålebehandling og kirurgi, men at vi mangler data på all form for legemidler. Med de nye dataene vil vi få kunnskap om hele behandlingsløpet til en kreftpasient.

– For kreftsaken er prosjektet viktig for kunne redusere ulikhet i behandlingstilbudet til kreftpasienter og bidra med et nytt verktøy i forskningen på persontilpasset medisin. Det vies ofte stor oppmerksomhet knyttet til innføring av nye – og ofte dyre – kreftlegemidler, men hvordan er det med effekten hos kreftpasientene når medisinene tas i bruk? spør Ryel, som har store forventninger til INSPIRE.    

Var dette nyttig?