Den største trusselen mot kreftbehandling

Én av fem kreftpasienter trenger antibiotika i forbindelse med kreftbehandling. For å unngå antibiotikaresistens må bruken begrenses til de som virkelig trenger det. Gjør vi ikke det, vil antibiotikaresistens bli en av de største truslene mot folkehelsen generelt – og kreftpasienter spesielt.

Les mer

«Dette er som klimasaken»

– Folk får ikke ut fingeren før det brenner på dass, mener professor Dag Berild. Han har advart mot antibiotikaresistens siden 90-tallet.

Les mer

Antibiotika på ramme alvor

En stamcelletransplantasjon, to nye lunger og flere tøffe cellegiftkurer i løpet av fem år. Uten antibiotika som virket hadde ikke Helge Øvreness (28) tålt kreftbehandlingen.

Les mer

Hva kan vi gjøre?

Skal vi bevare virksom antibiotika, må et verdensomspennende samarbeid på plass. I det samarbeidet inngår nasjonale myndigheter, institusjoner som WHO og FN, legemiddelindustri og helsepersonell, sivilsamfunnet i form av organisasjoner som Kreftforeningen.

Og du og jeg.

Les mer

Vi må jobbe sammen

Generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel og helseminister Bent Høie oppfordrer helseorganisasjoner og andre til å jobbe sammen i kampen mot antibiotikaresistens.

Les mer