Dette er en arena for deling av erfaringer, metoder for mestring av sykdom, fokus på livskvalitet, humor og en arena hvor helsepersonell er tilgjengelig for å svare på spørsmål, gi veiledning og komme med råd.

Tilbudet drives i samarbeid med frivillige som skaper et trivelig miljø og sørger for enkel servering.

Den er etablert i samarbeid mellom kommunen, Sykehuset, Kreftforeningen, Sanitetsforeningen og pasientforeninger.

Kaféen holder åpent første onsdag i hver måned kl. 13.00 – 15.00. 

PROGRAM

  • 6. februar.
  • 6. mars.
  • 3. april.
  • 8. mai.
  • 5. juni.