Ønsker du å snakke med en jurist? Når sykdom rammer er det viktig at det praktiske, økonomiske og juridiske er så greit som mulig. I Kristiansand tilbyr vi gratis juridisk rådgivning til kreftpasienter og pårørende.

Kreftforeningens Rettshjelp består av 100 frivillige jurister med erfaring fra pasient-, trygde- og forsikringsrettigheter, og er et gratis tilbud for kreftpasienter og pårørende. 

Aktuelle spørsmålsstillinger kan være: 

-Får kreftsykdommen konsekvenser for jobben din?

-Er du forsikret?

-Hva kan du egentlig få støtte til?

-Hva kan Nav hjelpe deg med?

-Kjenner du dine rettigheter som pasient og pårørende?

-Lurer du på noe om arv, trygd eller helserett?

Når sykdom rammer, er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. På vårt distriktskontor i Kristiansand kan du snakke med en jurist som kan hjelpe deg. Velkommen til å ta kontakt!