Møteplassen er eit samarbeid mellom frivillege og helse- og omsorgstenesta. Vi inviterar til uforpliktande samvær blant likesinna med sams lagnad, enten som kreftråka, pårørande eller etterlaten. Her kan ein dele inntrykk, utveksle erfaringar eller berre lytte – og kanskje lære noko attåt. Og ein kan få litt påfyll av både fagleg, kulturelt og sosialt slag.

Det er inga påmelding. Ein betalar litt kaffipengar.

Program

Vi ønskjer velkomen til flg. samlingar hausten 2019:

  • 4. september: Semesteroppstart med musikkinnslag frå Gloppen Musikkfest. Idèmyldring om opplegg framover og aktuell informasjon.
  • 2. oktober: Besøk av Tone Gjelsvik Sellevold i Kreftforeningen: Seinskadar og rehabilitering, samhandling og informasjonsflyt. Aktuell informasjon.
  • 6. november: Temakveld om kreft og ernæring.
  • 4. desember: Adventsamling med fokus på advent og jul. Aase Ryssdal Sæther spelar på harpeleik, syng og fortel.

Tid på dagen

UkedagDatoVarighet
onsdag6. november 201919:00 - 21:00
onsdag4. desember 201919:00 - 21:00