Kreftrammede har behov for tilpasset rehabilitering- og mestringtilbud under og etter kreftbehandling. Hvordan rehabiliteres kreftpasienter best mulig i sin hjemkommune? Hvordan kan kommunen tilrettelegge for god rehabilitering? Hvilke tilbud finnes i dag, og hvordan finner brukerne riktig tilbud til seg?

Seminaret passer for alle som jobber med rehabilitering og mestring; kommuneansatte, Frisklivssentraler, sykehusansatte, NAV, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter med flere.

Arrangementet er gratis, inkludert lunsj.

Velkommen til seminar i Ålesund og Spjelkavik Panorama 28. mai!