Våre møtesteder avlyses ut juli for å begrense spredning av koronaviruset Vi ønsker ikke å utsette kreftpasienter eller pårørende for unødvendig smittefare. Kreftforeningen har flere andre tilbud til kreftrammede, og vi jobber løpende med nye måter å hjelpe på i denne perioden. Våre tiltak i forbindelse med korona ❯❯

 

Temakaféen drives i samarbeid med Frivilligsentralen, frivillige i Kreftforeningen og kreftkoordinatorer i kommunene.

Tilbudet er gratis og krever ingen påmelding. Det blir enkel servering.

Ønsker du transport? Kontakt Erik Engh i Folkehjelpen på tlf. 913 92 363 og meld fra.


Program for våren 2020:
12.02:
Mat mot kreft v/Rune Blomhoff, professor, forfatter og forskningsleder i ernæring.
26.02:
Vardesenteret – et tilbud til deg v/Eli Jorun Syvrud, senterkoordinator Vardesenteret OUS. 
11.03:
Den gode samtalen v/Gerhard Heilmann, institusjonsprest og spesialrådgiver i etikk.   
25.03: 
Kreft, kreftforekomst og overlevelse v/Solveig Hofvind, Kreftregisteret.   
22.04:
Stafett for livet – bli med du også v/Tom Heggem, stafettleder Asker.    
13.05:
Rehabilitering kreftpasienter v/Elisabeth Nybø, kreftsykepleier Catosenteret.