Våre møtesteder avlyses ut juli for å begrense spredning av koronaviruset Vi ønsker ikke å utsette kreftpasienter eller pårørende for unødvendig smittefare. Kreftforeningen har flere andre tilbud til kreftrammede, og vi jobber løpende med nye måter å hjelpe på i denne perioden. Våre tiltak i forbindelse med korona ❯❯

 

Temakaféen drives i samarbeid med Frivilligsentralen, frivillige i Kreftforeningen og kreftkoordinatorer i kommunene.

Tilbudet er gratis og krever ingen påmelding. Det blir enkel servering.

Merk Temakafeen er annen hver gang på Ski eller Kolbotn.

Program

27. januar 13.30–15.30
Trygdeordninger ved sykdom v/Brit Fløistad, frivillig jurist i Kreftforeningen.
Sted: Frivilligsentralen i Ski, Waldemarhøy.

10. februar 13.30–15 30
Hvordan påvirkes munnhelsen av kreftbehandling v/Katarzyna Paul, tannlege ved Tannlegetjenestens Kompetansesenter Øst.
Sted: Oppegård Frivilligsentral, Kolbotn – 2. etg. Kolben.

16. mars 18.00–20.00
Pårørenderollen – min opplevelse v/Charlotte Borge-Andersen, daglig leder Pancreasnettverket Norge.
Sted: Frivilligsentralen i Ski, Waldemarhøy.

20. april 18.00–20.00
Mina og meg – jakten på magiske turøyeblikk v/Alexander Read.
Sted: Kolben kulturhus, Kolbotn – Festsalen, 3. etg.

11. mai 13.30–15.30
Gi meg en klovn mens jeg lever v/Gunn Inger Aareskjold, musikalartist og dramalærer.
Sted: Frivilligsentralen i Ski, Waldemarhøy.

25. mai 13.30–15.30
På sterke vinger v/Ida Simonsen, foredragsholder og forfatter.
Sted: Oppegård Frivilligsentral, Kolbotn – 2. etg. Kolben.

08. juni 13.30–15.30
Sommeravslutning med mat, musikk og poesi.
Sted: Frivilligsentralen i Ski, Waldemarhøy.