Kom innom for en kopp kaffe og en matbit – og hyggelig samtale med andre som har erfaringer med kreft.

 Vi krever ingen påmelding og tilbudet er gratis. Velkommen!

 På Hamar har vi også Temakafe på dagtid.

Bli gjerne med i vår Facebookgruppe!

Velkommen!

Program våren 2020:

30. januar:
Hvilke tilbud finnes det for meg?
Vi får besøk av kreftkoordinator i Hamar kommune, Marte Lill Solstad, som vil presentere og fortelle litt om hvilke tilbud som finnes for kreftpasienter og pårørende i vårt distrikt.

 

27. februar:

Obs! Denne Temakaféen holdes i Kommunestyresalen i Hamar, Vangsveien 51.

Finn mening med livet tross sykdom og seneffekter.
Stadig flere overlever kreft, men minst en av tre rammes av senskader. Senskader kan påvirke livskvaliteten, og noen kan oppleve at de tar stor plass i livet. Da handler det om å finne og akseptere en ny hverdag. Det kan være en utfordring for både den som har gjennomgått kreftbehandling og de pårørende å akseptere at man ikke har samme kapasitet som før.

Frode Skanke er medisinskfaglig ansvarlig overlege ved LHL-klinikkene på Røros og jobber daglig med rehabilitering av kreftpasienter.
Han er glødende engasjert ovenfor denne pasientgruppen og ser hvilke behov de har og hva de står i. Denne kvelden vil han snakke om hvordan få en meningsfull hverdag på tross av senskader og sykdom.

 

26. mars:
Hvordan er hverdagen til en pasient? Hvordan skal vi ta oss av barna når noen rundt dem er alvorlig syke?
Denne kvelden får vi besøk av Gerd Ida Akeren Røste, fra  Kreftenheten Hamar, Sykehuset Innlandet, som vi snakke om dette temaet.

 

23. april:
Mestring og fysisk aktivitet ved kreftsykdom og for kreftoverlevere.
Vi får besøk av Stine Kirkevik Olsen ved Frisklivssentralen som vil snakke rundt viktigheten av å være fysisk aktiv, og hvordan fysisk aktivitet kan bidra til å mestre hverdagen bedre.

 

28. mai:
Erklært frisk slapp som en fisk, ved Liss Berge.
 I løpet av få år opplevde Liss  både kreft og en voldsom ulykke og bestemte seg for at frykt og smerte ikke skulle få styre hverdagen. Hennes terapi ble å skrive ned sine tanker og følelser.
Boken hennes “Stemplet som frisk – slapp som en fisk” er til inspirasjon , oppmuntring og trøst.

Liss Berg er forfatter , foreleser og gruppeleder for Kreftforeningens Temakafe i Follo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid på dagen

UkedagDatoVarighet
torsdag27. februar 202018:00 - 20:00
torsdag26. mars 202018:00 - 20:00
torsdag23. april 202018:00 - 20:00
torsdag28. mai 202018:00 - 20:00