Våre møtesteder avlyses ut juli for å begrense spredning av koronaviruset Vi ønsker ikke å utsette kreftpasienter eller pårørende for unødvendig smittefare. Kreftforeningen har flere andre tilbud til kreftrammede, og vi jobber løpende med nye måter å hjelpe på i denne perioden. Våre tiltak i forbindelse med korona ❯❯

 

Temakaféen drives i samarbeid med Frivilligsentralen, frivillige i Kreftforeningen og kreftkoordinatorer i kommunene.

Tilbudet er gratis og krever ingen påmelding. Det blir enkel servering.

Sted: Huseby gård, Skedsmokorset.

Program for våren 2020:
13.01: Ta vare på føttene v/fotpleier Siv Hagen.
27.01: Fatigue v/kreftsykepleier Unni Skogstad.
10.02: Pårørenderollen v/Elisabeth E. Hagen, Lovisenberg livshjelp senter.
24.02: Utfordringer livet kan gi v/prest Steinar Tosterud.
09.03: Grøftelangs med klassisk tonefølge v/Bjørn Erik Nyberg. 
23.03: Immunterapi v/kreftkoordinator Sandra Jahr Svendsen.
20.04: Føflekkreft. Hva vet vi, og hvordan forebygge? 
v/Dr. phil. Trude Eide Robsham.

11.05: Tur til Eidsvollbygningen – med omvisning og lunsj i kafeen.