Våre møtesteder avlyses ut juli for å begrense spredning av koronaviruset Vi ønsker ikke å utsette kreftpasienter eller pårørende for unødvendig smittefare. Kreftforeningen har flere andre tilbud til kreftrammede, og vi jobber løpende med nye måter å hjelpe på i denne perioden. Våre tiltak i forbindelse med korona ❯❯

 

Kafeen drives av kreftkoordinatorene i Moss, Rygge og Råde kommuner, miljøkoordinator i Rygge kommune og en håndfull frivillige som selv har personlig erfaring med kreft.

Tid: Første tirsdag i måneden kl. 13.oo – 15.oo. Merk: avviker i påsken.

  • 3. MARS KL. 13.00-15.00

STØTTEORDNINGER FRA NAV NÅR KREFTSYKDOM RAMMER

Velkommen til Temakafé for kreftrammede og pårørende. Denne gangen får vi besøk av spesialsykepleier og livsstyretrener Miriam Bø og veileder Line Heimvik. Begge jobber til daglig i NAV. Nå kommer de til oss for å fortelle mer om kurset «Livsstyrketrening» og om ulike støtteordninger som finnes når kreftsykdom/alvorlig sykdom rammer.

  • 14. APRIL KL. 13.00-15.00

STRESSMESTRING I HVERDAGEN

Hvordan kan jeg redusere stresset i hverdagen? Hvordan kan jeg jobbe med meg selv for å være mer til stede i mitt eget liv? I dag kommer kreftkoordinator Asborg Dammen for å snakke om hva du selv kan gjøre for å redusere stress, skape mer energi og få en bedre hverdag ved å trene på tilstedeværelse og ved å gjøre enkle øvelser i mediyoga.

  • 5. MAI KL. 13.00-15.00

STEMPLET SOM FRISK, SLAPP SOM EN FISK!

Velkommen til Temakafé for kreftrammede og pårørende. Denne gangen får vi besøk av forfatter og foredragsholder Liss Berge. Hun deler sin historie om hvordan hun arbeidet seg tilbake til en normal hverdag etter kreftsykdom og en alvorlig bilulykke, og om hvordan skriving ble hennes terapi.

  • 2. JUNI KL. 13.00-15.00

FATIGUE – NÅR ENERGIEN IKKE STREKKER TIL

Opplever du at du ofte er trøtt selv etter at du har hvilt? At du stadig har lite energi og at du mangler motivasjon til å møte alt hverdagen forventer av deg? Da kan det være at du opplever det som vi på fagspråket kaller fatigue. På dagens temakafe kommer kreftkoordinator Eirin Vedvik for å snakke om nettopp denne slappheten og trøttheten som mange kreftpasienter opplever under eller etter kreftbehandling. Med seg har hun en som har gjennomgått kreftbehandling og som skal fortelle sin historie om hva som har hjulpet henne i møtet med fatiguen.