Her finner du et varmt og inkluderende miljø hvor du kan være deg selv. På hvert treff serveres det et foredrag, med litt mat og drikke attåt. Du får også anledning til å møte kreftkoordinatorene i Moss, Rygge og Råde.

Kafeen drives av kreftkoordinatorene i Moss, Rygge og Råde kommuner, miljøkoordinator i Rygge kommune og en håndfull frivillige som selv har personlig erfaring med kreft.

Tid: Første tirsdag i måneden kl. 13.oo – 15.oo. Merk: 5. nov. kl. 18.00-20.00

Tirsdag 3. september: ”Å VÆRE PÅRØRENDE”. Foredragsholder kommer, blir oppdatert. Vi får også besøk av pårørendekoordinator i Moss kommune, Frederik Hallerstig som skal presentere sin rolle og hvilke tilbud og rettigheter pårørende har i kommunen.

Tirsdag 8. oktober: “VANNVITTIG MYE Å FINNE UT AV – RETTIGHETER FOR KREFTRAMMEDE”. Vi får besøk av lederen for Kreftforeningens rettshjelp, Camilla Fosse. Rettshjelpen gir gratis juridisk hjelp til kreftrammede og pårørende innenfor sentrale områder som pasientrettigheter og NAV. Rettshjelpen består av to faste advokater og 100 frivillige jurister. Fosse har mange års erfaring med rettshjelp fra ulike rettshjelptiltak og har også bred erfaring fra forvaltningen.

Tirsdag 5. november: ”JEG VIL LEVE LIVET MITT”. Teolog Søren Vincent Hagerup tar oss med inn i en spennende og viktig dialog om hvordan vi velger å leve livene våre ulikt og hva det gjør med oss i møte med andre. Til daglig jobber Vincent i et kreft/palliativt omsorgsteam i Sandefjord kommune. Han har lang og bred erfaring i å jobbe med mennesker med alvorlige sykdommer, og blir ofte brukt som foredragsholder. Da Kreftforeningen inviterte ham til Temakafé i Tønsberg trakk han fullt hus.

Tirsdag 3. desember: “REHABILITERING ETTER KREFTSYKDOM – HELE MENNESKET I FOKUS”. På dagens temakafé får vi besøk av Cato-senteret, et rehabiliteringssenter i Son som blant annet tilbyr rehabilitering til personer som er eller har vært gjennom kreftbehandling.