– Alle voksne bør sette seg inn i hva som skjer med det de eier når de dør. Det mener Vibeke Five, som er advokat og fagansvarlig for arv- og skifterettsområdet i Kreftforeningen.

– Det er fornuftig å sette seg inn i det som står i arveloven om din situasjon, det være seg om du er gift eller ugift, og om du har barn eller ei.

Vibeke Five
Vibeke Five er advokat og fagansvarlig for arv- og skifterettsområdet i Kreftforeningen.

 

Hvis du er tilfreds med det loven bestemmer, trenger du ikke gjøre noen ting. Hvis du imidlertid ønsker å gjøre det annerledes, for eksempel å tilgodese kreftsaken, andre formål eller personer utenom familien, må du opprette et testament.

Testament gir handlingsrom

– Hvis du er ugift og ikke har barn, står du helt fritt til å testamentere over alt du eier til hvem eller hvilket formål du vil. Er du gift, vil en del av formuen din tilfalle ektefellen din.

Hvis du ønsker en annen fordeling enn det loven sier, kan du både øke og redusere ektefellens arv ved å opprette testament. Hvis du velger å redusere ektefellens arv til et minimum ved å opprette testament, må ektefellen din få vite om testamentet før du dør. Hvor mye som går til ektefellen, og størrelsen på minimumsarven, avhenger av hvor nære slektninger du ellers har, forklarer Five.

I arveloven er det noe som heter pliktdelsarv, det vil si en bestemmelse som sier at to tredeler av arven skal gå til barna eller deres etterkommere.

– Arven kan likevel reduseres til 1 million kroner per barn hvis man oppretter testament. Arveloven bestemmer også at samboere i visse tilfeller arver noe etter hverandre. Uansett familieform, om du har ektefelle, samboer eller barn, vil du alltid kunne testamentere en viss del av det du etterlater deg, sier Five.

Dette sier loven om hvem som arver deg

Formelle krav til et testament

I korte trekk skal et testament:

  • være skriftlig og ha «testament» som overskrift
  • må inneholde en tekst som forteller hva du vil gjøre med det du etterlater deg
  • være underskrevet av den som oppretter testamentet og to vitner. Alle tre skal være til stede samtidig når testamentet underskrives

Utover det er det ingen andre formelle krav som gjelder.

– Testamentet skal ikke registreres noe sted for å være gyldig, men vi anbefaler at du leverer originaltestamentet til tingretten der du bor. De har et register over alle testamenter slik at man kan være trygg på at det blir funnet når man dør. Så kan man heller oppbevare en kopi hos seg selv.

Slik setter du opp et testament

Hent råd hos advokat

Five synes det kan være greit å ta kontakt med en lokal advokat som er ekspert på arverett – særlig dersom testamentet er litt komplisert.

– Det er jo et viktig dokument, og ofte er det store verdier man testamenterer. Da kan det være vel verdt å bruke noen kroner på veiledning hos en advokat slik at man unngår at det oppstår tvil om testamentet, sier hun og slår fast at også Kreftforeningen kan bistå.

– Fra tid til annen får vi henvendelser fra noen som har lyst til å tilgodese Kreftforeningen i sitt testament. Hvis du har kreftsaken som en av dine hjertesaker, er vi glade for å kunne bidra med råd og veiledning.

 

Fra Kreftforeningens magasin, Felles krefter, våren 2019
Tekst: Øyvind Rolland og Hege Fantoft Andreassen

Mer om arv

Professor Runar Døving foran en bokhylle full av bøker.NORGE I SÆRSTILLING

Svært få skriver testament

Les mer
Hattehylle med hatten til BirgerET ÆREFULLT OPPDRAG

Slik gjør vi opp et dødsbo

Les mer
Arven etter MarieLIVETS STØRSTE GAVE

Arven etter Marie

Les mer