Om Blå sløyfe - Kreftforeningen

Om Blå sløyfe

Hver dag strever mange som er behandlet for prostatakreft med å finne tilbake igjen til et godt liv. Senskader etter prostatakreft kan sette stort preg på livet - både fysisk, følelsesmessig og sosialt.

Hvert år dør over 1 000 menn i Norge av prostatakreft. Bare i løpet av november mister vi 90 menn, tre hver dag. Det plasserer oss i Europatoppen i antall dødsfall.

Derfor skal vi - hvert år, hver november - ta på oss den Blå sløyfa og vise at vi bryr oss om alle dem som er berørt av prostatakreft. Blå sløyfe er en årlig informasjons- og innsamlingsaksjon som arrangeres av Prostatakreftforeningen og Kreftforeningen, hver november fra og med 2017.

Det overordnede målet med aksjonen er å:

  • Vise at vi bryr oss om dem som har eller hatt hatt prostatakreft, og deres pårørende.
  • Spre informasjon og øke kunnskapen om prostatakreft
  • Skaffe midler til forskning på prostatakreft

Over 5 000 menn rammes av prostatakreft hvert år. Dette gjør denne til den mest utbredte av alle kreftsykdommer i Norge, selv om den kun rammer menn.

Blå sløyfe arrangeres i år for første gang i Norge, og pengene fra årets aksjon vil gå til mer forskning knyttet til prostatakreft.

Vi har tidligere hatt en formell samarbeidsavtale med Movember, men denne avtalen gikk ut i 2015. I år lanserer vi i samarbeid med Prostatakreftforeningen Blå sløyfe-aksjonen. Formålet er fortsatt prostatakreft.

Vi trenger mer forskning på prostatakreft!

Forskning redder liv! I dag overlever flere enn noen gang prostatakreft. Likevel mister vi fremdeles tre menn hver eneste dag som følge av sykdommen. 

Med mer forskning vil vi redde flere. Du kan hjelpe - gi en gave til den livsviktige forskningen i dag!