Om Blå sløyfe

I løpet av november skal vi sette prostatakreft på dagsorden i Norge og oppfordre bedrifter, foreninger og privatpersoner til å bidra i kampen mot prostatakreft. Dette er det tredje året Prostatakreftforeningen (PROFO) og Kreftforeningen arrangerer Blå sløyfe-aksjonen i Norge. Så vidt vi vet er dette den eneste Blå sløyfe-aksjonen i verden.

Blå sløyfe er et samarbeid mellom Prostatakreftforeningen og Kreftforeningen. Med oss på laget har vi en rekke samarbeidspartnere som gjør en fantastisk innsats i aksjonen.

 

Målet med aksjonen er å

  • vise at vi bryr oss om dem som har eller har hatt prostatakreft og deres pårørende
  • spre informasjon og øke kunnskapen om prostatakreft
  • skaffe midler til forskning på prostatakreft