Blå sløyfe er et samarbeid mellom Prostatakreftforeningen og Kreftforeningen. Med oss på laget har vi en rekke samarbeidspartnere som gjør en fantastisk innsats i aksjonen.

Målet med aksjonen er å:

  • vise at vi bryr oss om dem som har eller har hatt prostatakreft og deres pårørende
  • spre informasjon og øke kunnskapen om prostatakreft
  • skaffe midler til forskning på prostatakreft

Ofte stilte spørsmål om Blå sløyfe

Dette går pengene til

«Derfor trenger Norge Blå sløyfe»: Et innlegg av Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, og Hans-Fredrik Donjem, styreleder i Prostatakreftforeningen.

«5 kjappe spørsmål»: Et intervju med styreleder i Prostatakreftforeningen.

Mange får unødvendige senskader etter prostatakreft

Med et bedre diagnoseverktøy for prostatakreft vil flere overleve og færre overbehandles. Dette vil gi flere menn muligheten til å leve lange, gode liv.

Prostatakreft kan deles inn i høy- og lavrisikokreft: en aggressiv form som vokser fort og er farlig, og en mildere form som utvikler seg langsomt og sjelden vil gi alvorlige symptomer. Dagens diagnoseverktøy skiller i liten grad mellom disse to formene.

Det innebærer at en del pasienter med den milde prostatakreften, får behandling de ikke trenger. Dessverre får mange av dem senskader av behandlingen, i form av vannlatingsproblemer og ereksjonssvikt – helt unødvendig.

Samtidig vet vi at det årlig dør mange menn av prostatakreft. Det er som oftest pasienter med den aggressive kreftformen, som burde vært oppdaget tidligere. Da kunne behandlingen kommet raskere i gang og flere ville overlevd.

Derfor haster det med å få på plass et diagnoseverktøy som kan skille den aggressive prostatakreften som trenger behandling, fra den milde formen som heller bør overvåkes.

Kjøp sløyfen