1. Hva er Prostatakreftforeningen (PROFO)?

– Prostatakreftforeningen er en av 14 pasientforeninger knyttet til Kreftforeningen. PROFO, med sine 26 lokallag, skal være den viktigste talsmann og forkjemper for alle som er berørt av prostatakreft (pasienter, partnere og familie/etterkommere). Det er et mål at alle som er berørt av prostatakreft skal være medlem av PROFO.

2. Hvorfor engasjerte du deg i foreningen?

– Jeg engasjerte meg i PROFO for å treffe personer som hadde gjennomgått behandling for prostatakreft og lære av deres opplevelser. Jeg ble med på møter i lokalforeningen i Nord-Trøndelag.

3. Hva er din historie?

– Min prostatakreft ble oppdaget tilfeldig. Jeg hadde blod i avføringen og kom på Sykehuset Levanger for undersøkelse. Ved MR-undersøkelsen der ble det oppdaget at jeg hadde kreft i prostata, men var uten kreft i tarmen. Jeg hadde polypper i tarmen som skulle fjernes. Samtidig som man fjernet en polypp nederst i tarmen ble det tatt biopsi. Det viste seg å være en mer aggressiv type kreft. Jeg ble operert på St. Olavs Hospital i august 2011. Etter operasjonen har min PSA økt fra 0,1 til 0,2 de to siste årene. Stiger den videre er stråling påkrevet.

4. Hva gjør PROFO nå i november?

– I november har PROFO sammen med Kreftforeningen Blå Sløyfe-aksjon. Den går på å øke kunnskapen om prostatakreft i befolkningen, vise solidaritet med de kreftrammede og skaffe midler til forskning på prostatakreft. PROFO deltar med stands på kjøpesentre rundt om i hele landet, med salg av pins, isskraper og utdeling av informasjonsmateriell. Vi er også med i arrangeringen av folkemøter i fem byer.

5. Hvorfor trenger Norge en Blå sløyfe-aksjon?

Vi trenger Blå Sløyfe-aksjonen for å sette fokus på den hyppigste kreftformen i Norge. Det er for lite kunnskap om dette. For pasientene trenger vi bedre redskap for å stille riktig diagnose. Vi må vite om kreften er snill eller aggressiv. Til dette behøver vi midler til mer forskning. Det kan aksjonen hjelpe oss med.

Var denne siden nyttig?