Blå sløyfe-pin

 

Hva er Blå sløyfe-aksjonen?

Blå sløyfe-aksjonen er et samarbeid mellom Prostatakreftforeningen og Kreftforeningen.

Målet med aksjonen er å:

 • vise at vi bryr oss med dem som har eller har hatt prostatakreft og deres pårørende
 • spre informasjon og øke kunnskapen om prostatakreft
 • skaffe midler til forskning på prostatakreft

Hvor kan man kjøpe Blå sløyfe-pin?

Du kan kjøpe sløyfer hos våre samarbeidspartnere. I tillegg kan du bestille i vår nettbutikk, eller besøke en av Prostatakreftforeningens mange stander rundt om i landet.

Se oversikt over alle samarbeidspartnerne og deres bidrag.


Hva går pengene fra aksjonen til?

Pengene fra Blå sløyfe-aksjonen går til prostatakreftforskning og opplysningsarbeid. Les mer her.


Hvordan vippser jeg penger til Blå sløyfe-aksjonen?

Du kan vippse et valgfritt beløp til Blå sløyfe slik:

 1. Åpne Vipps-appen
 2. Klikk «Kjøp og betal»
 3. Skriv Blå sløyfe eller 2255 i søkefeltet
 4. Velg «Blå sløyfe»
 5. Skriv inn valgfritt beløp, for eksempel 200
 6. Klikk «Neste»
 7. Klikk «Betal»

Hvordan får jeg en blå sløyfe på profilbildet mitt på Facebook?

 1. Gå inn på din Facebook-profil
 2. Klikk på profilbildet ditt og velg «legg til ramme»
 3. Skriv «Blå sløyfe» i søkefeltet som dukker opp i Facebooks rammerverktøy
 4. Velg vår sløyfe som da skal dukke opp øverst
 5. Angi eventuelt tidsrom du ønsker å ha den på (eksempelvis ut november måned)
 6. Bekreft

Dette er gratis, og en flott måte å spre kjennskapen til kampanjen på blant venner og kjente.

Legg gjerne ved en tekst på bildet ditt, for eksempel: «Jeg setter en Blå sløyfe på profilbildet mitt i november for å vise solidaritet med de som er rammet og for å skape oppmerksomhet til den største kreftformen av alle, prostatakreft. Jeg oppfordrer deg til å gjøre det samme. Støtt Blå sløyfe!»


Hvorfor har dere valgt å sette fokus på prostatakreft?

Hvert år rammes nær 5 000 menn av prostatakreft, og over 1 000 dør som følge av sykdommen. Det gjør prostatakreft til den mest utbredte kreftformen i Norge, til tross for at den kun rammer menn. I 2030 forventes tallet å stige til 7 000.

Det overordnede målet med Blå sløyfe-aksjonen er at flere menn skal overleve prostatakreft og leve lange, gode liv. Det er viktig å fortsatt sette behandling av prostatakreft på agendaen hos helsevesenet og offentlige myndigheter, slik at flere på sikt vil få bedre behandling og færre senskader/varige bivirkninger av behandlingen. Vi ønsker også å øke kvaliteten og kvantiteten på søknadene til prostatakreftforskning.


Hvordan kan privatpersoner og bedrifter støtte Kreftforeningens arbeid på dette området?

Du kan støtte Blå sløyfe på mange måter:


Hvilke aktiviteter er planlagt i forbindelse med denne aksjonen?

I tillegg til å oppfordre alle til å støtte aksjonen er det laget filmer og annet materiale som skal bidra til at flest mulig blir kjent med at det nå er lansert en blå sløyfe i Norge, og at dette handler om prostatakreft. Vi jobber med flere samarbeidspartnere som bidrar til dette på ulikt vis.

Aksjonen vil også avholde åpne folkemøter flere steder i landet.


Hvorfor har ikke Kreftforeningen lenger et samarbeid med Movember?

Vi har hatt en formell samarbeidsavtale med Movember i fem år, men denne avtalen gikk ut i 2015. Nå samarbeider vi med Prostatakreftforeningen om Blå sløyfe. Formålet er fortsatt prostatakreft.


Hvorfor har dere valgt november for denne kampanjen?

November er måneden hvor menn og kreft settes på den nasjonale dagsorden. Dette har Kreftforeningen gjort i de siste tolv årene. Tidligere har vi blant annet samarbeidet om Movember-aksjonen, men i år handler det ikke om å gro barter. I år handler det om å vise solidaritet med de som er eller har vært rammet av prostatakreft ved å bære den blå sløyfen. Pengene fra aksjonen vil gå til mer forskning knyttet til prostatakreft.


Hva gikk pengene som ble samlet inn under Blå sløyfe-aksjonen 2018 til?

1,2 millioner korner ble tildelt Svein Kjosa og prosjektet “The effectiveness of Stockholm3 test in diagnosis of prostate cancer among men above 70 years of age – or on active surveillance» ”. Midlene utbetales over 4 år.