Forskning på prostatakreft er viktig fordi vi trenger:

  • Mer presis diagnostikk. Da kan vi fange opp sykdomstilfeller på et tidligere stadium, og vi kan med større sikkerhet skille tilfellene som må behandles med en gang fra de som må aktivt overvåkes, men som i dag ikke er så alvorlige at de bør behandles.
  • Bedre behandling. Med mer presis behandling kan vi redde flere og begrense senskader som inkontinens og impotens – senskader som kan gi betydelig redusert livskvalitet for mange. Rundt én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av sin levetid – en sykdom som er vanskelig å oppdage i tidlig fase. Les mer om sykdommen her.
  • Mer kunnskap om senskader. Vi trenger å vite mer om hva som forårsaker senskader, hvor utbredt senskader etter prostatakreftbehandling er, hvordan menn opplever å leve med senskader og hvordan vi bedre kan hjelpe dem som lever med senskader etter prostatakreftbehandling.
  • Bedre forståelse for hva som forårsaker prostatakreft. Kan vi redusere risikoen for prostatakreft ved å endre livsstil og levevaner? I dag vet vi for lite om dette. Med mer forskning kan vi få flere svar.

Med midler fra Blå sløyfe-aksjonen skal vi også sørge for oppdatert informasjon om prostatakreft og gi god innsikt i hva det vil si å leve med og etter den største kreftformen blant menn.