Dette går pengene til

Pengene fra Blå sløyfe-aksjonen går til prostatakreftforskning og opplysningsarbeid.

Tre smilende menn med blå tversoversløyfer.

Forskning på prostatakreft er viktig fordi vi trenger:

  • Mer presis diagnostikk
  • Mer presis behandling
  • Mer kunnskap om senskader
  • Bedre forståelse for hva som forårsaker prostatakreft

Med mer presis diagnostikk kan vi fange opp sykdomstilfeller på et tidligere stadium. Da kan vi med større sikkerhet skille mellom de tilfellene som må behandles med en gang fra de som ikke er så alvorlige at de må behandles, men hvor aktiv overvåkning rekker.

Med mer presis behandling kan vi redde flere og begrense senskader som inkontinens og impotens – senskader som kan gi betydelig redusert livskvalitet for mange.

Vi trenger å vite mer om hva som forårsaker senskader. Hvor utbredt er senskader etter prostatakreftbehandling? Hvordan opplever menn å leve med senskader og hvordan vi bedre hjelpe dem som lever med dette?

I dag vet vi for lite om vi kan redusere risikoen for prostatakreft ved å endre livsstil og levevaner? Med mer forskning kan vi få flere svar.

Med midler fra Blå sløyfe-aksjonen skal vi også sørge for oppdatert informasjon om prostatakreft og gi god innsikt i hva det vil si å leve med prostatakreft og hvordan livet etter behandling av den største kreftformen blant menn er.

Støtt kampen mot prostatakreft

Norges største kreftform rammer kun menn. I år får omlag 5 000 menn i Norge prostatakreft. I 2030 kan 7 000 rammes. Vi trenger mer forskning, og du kan hjelpe.

Kjøp sløyfen
Ofte stilte spørsmål om Blå sløyfe-aksjonenOFTE STILTE SPØRSMÅL

Finn svar på det du lurer på

Les mer
Prostata – til nytte eller besvær?OM PROSTATA

Prostata – til nytte eller besvær?

Les mer