Blå sløyfes logo og ordmerket «Blå sløyfe» er varemerkeregistrert og det er Kreftforeningen og Prostatakreftforeningen som har enerett på bruk av Blå sløyfe i Norge.

De som vil være med på kampanjen og bruke Blå sløyfes logo i markedsføring, må inngå et samarbeid med Blå sløyfe, garantere et minimumsbidrag og følge våre retningslinjer for logobruk.

Reglene har vi laget for å beskytte symbolet vårt og for at vi skal kunne få gjennomslag for kampanjen år etter år. Vi ønsker derfor å begrense bruken av sløyfen til november måned.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.