Bli frivillig på Krafttak mot kreft

Bli med på vår årlige innsamlingsaksjon. Hvert år besøker nærmere 25 000 bøssebærere norske husstander. Du kan bli med på å planlegge, organisere eller gå med bøsse.

Foto: Ung dame med bøsse

Frivillige i Krafttak mot kreft har vært med på å samle inn over 340 millioner kroner til kreftsaken siden 2006. Dette er vår felles store dugnad i kampen mot kreft og Norges nest største innsamlingsaksjon.

Aksjonen forgår i mars hvert år. Både i forkant og under aksjonen er det mange oppgaver som skal gjøres, og vi trenger frivillige i ulike roller:

  • Bøssebærerne går med bøsse i to timer på aksjonsdagen.
  • Innsamlingskomiteene verver bøssebærere og arrangerer aksjonen i sin krets. 
  • Aksjonsgruppene har ansvar for et større geografisk område og følger opp innsamlingskomiteene, med støtte fra Kreftforeningens distriktskontorer.

Hva kan du bidra med?

  • ta del i planlegging for et større område (kommune, bydel eller liknende)
  • rekruttere og følge opp andre frivillige
  • verve og følge opp bøssebærere
  • sørge for gode kart til bøssebærerne
  • telle kontanter og sørge for trygg behandling av pengene
  • drive presse- og informasjonsarbeid
  • gå med bøsse

Hvem ser vi etter?

Vi trenger mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse, til små og store oppgaver. Du trenger ikke erfaring med kreft for å bli frivillig, og du får opplæring tilpasset dine oppgaver. Vi forventer at du deltar på opplæring der det er nødvendig, og at du har tid til å gjøre de oppgavene du tar på deg.

Hvor mye tid tar det?

Du kan være med over lengre tid i en aksjonsgruppe med ansvar for et større område, være en del av en innsamlingskomite hvor arbeidsmengden er størst i perioden rundt aksjonsdagen eller gå med bøsse i to timer på aksjonsdagen. Tiden du bruker på å være frivillig vil variere med oppgavene du tar på deg. 

Ja, jeg vil bli frivillig

Les mer om mulighetene og meld din interesse på krafttakmotkreft.no.

Var dette nyttig?