Mobiltelefoner

Det er i dag ikke fastslått at det er sammenheng mellom bruk av mobiltelefon og risiko for å få kreft.  WHO anbefaler likevel at det fortsatt forskes på dette fordi kunnskapen om langtidseffekter foreløpig er begrenset. Dette gjelder spesielt for barn og unge. Mer informasjon om dette finner du hos Folkehelseinstituttet.

For minst mulig stråling mot hodet kan du bruke håndfriutstyr eller høyttalerfunksjonen når du snakker i mobiltelefon eller trådløs hustelefon.

Trådløse nettverk (wifi) og basestasjoner

Du behøver ikke å bekymre deg for strålingen fra trådløse nettverk, TV- og radiosendere og mobilmaster.  Forskningen viser at strålingen her er så svak at det ikke til øker risikoen for kreft.

Enkelte har uttrykt bekymring for strålingen fra automatiske strømmålere. Denne strålingen kan sammenlignes med strålingen fra sendemaster, og det er heller ikke her grunnlag for å si at det er kreftfremkallende.

Høyspentanlegg

Det er ikke fastslått at det er en sammenheng mellom eksponering for høyspentanlegg og kreft. Det er imidlertid en liten usikkerhet når det gjelder leukemi hos barn som vokser opp tett inntil høyspentlinjer.

Andre helseeffekter enn kreft

I tillegg til å undersøke om stråling gir risiko for kreft, forskes det også på andre mulige helseeffekter. Eksempler er redusert sædkvalitet, adferdsendring, el-overfølsomhet og effekt på barns mentale utvikling.

Kreftforeningens arbeid er knyttet til det som er relevant for kreftrisiko. Folkehelseinstituttet har mer informasjon om mobiltelefoni og andre helseeffekter enn kreft.

Hva sier WHO om denne type stråling?

WHO`s internasjonale kreftforskningsinstitutt, IARC, følger forskningen på disse fagfeltene nøye. IARC har klassifisert elektromagnetisk stråling fra sendere og høyspentanlegg som muligens kreftfremkallende (Gruppe 2B). Det innebærer at man ikke kan utelukke en mulig sammenheng, men at det er begrenset med bevis fra forskning.

Les gjerne hva den danske og den engelske kreftforeningen skriver om mobilstråling.

Andre former for stråling

Her er også informasjon om annen type stråling på Statens stråleverns nettside:

Stråleterapi, stråling i industri og forskningtannrøntgen, røntgen og MR. 

Var denne siden nyttig?