Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Nattarbeid og kreft

Det er sannsynligvis en sammenheng mellom nattarbeid over mange år og brystkreft hos kvinner. Det er også mistanke om at nattarbeid kan øke risikoen for prostata-, tykktarms- og livmorkreft.

Lill Thorsen

Emneansvarlig

Brystkreft er den kreftformen som har vært mest studert i forbindelse med natt- og skiftarbeid. Det kan se ut til at de som jobber i helsevesenet, spesielt sykepleiere, og de som arbeider i forsvaret og i hotell- og restaurantnæringen, har en høyere risiko for å utvikle brystkreft enn andre.

Resultater fra nyere studier viser økt brystkreftrisiko blant kvinner som har jobbet mange år i skiftordninger med mange netter i strekk. Det viser en større rapport om arbeidstid og helse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (pdf, STAMI).

Det er også mistanke om at nattarbeid kan øke risikoen for prostata-, tykktarms- og livmorkreft, livmorslimhinne- og lymfekreft, men for disse kreftformene er dokumentasjonen mye mer usikker.

Hva skjer med kroppen når man arbeider om natten?

Når man arbeider om natten utsettes kroppen for lys og den naturlige døgnrytmen forstyrres. Dette kan føre til endringer i reguleringen av hormoner, cellenes stoffskifte og prosesser som beskytter mot kreft.

Blant annet skjer det forandringer i hjernens utskillelse av hormonet melatonin. Melatonin kan være viktig for å beskytte mot kreft, og dette kan være en mulig forklaring på sammenhengen mellom brystkreft og nattarbeid.

Risikoen ser ut til å øke jo lenger periode man jobber natt. For sykepleiere viste en norsk studie at risikoen for å få brystkreft særlig økte for de som jobbet seks netter eller mer sammenhengende i en periode over mer enn fem år. Forskning.no skriver om studier som viser at kvinner som jobber nattevakt store deler av arbeidslivet, har økt risiko for brystkreft, men at nattarbeid over kortere perioder ikke ser ut til å øke brystkreftrisikoen.

Du kan selv prøve å arbeide slik at du:

  • har få nattevakter om gangen
  • roterer vaktene med uret (at vaktene skjer i rekkefølgen dag, kveld, natt)
  • begrenser den samlede periode med nattarbeid.

Alle kvinner bør jevnlig se og kjenne på brystene sine og diskutere eventuelle forandringer med en lege. 

Andre faktorer som kan øke risiko for brystkreft er blant annet overvekt og alkohol.

Det er verdt å merke seg at alle studier har feilkilder, og at flere ulike studier med forskjellig metodikk må komme til samme resultat. Det kreves fortsatt forskning for å trekke endelige konklusjoner om årsakssammenheng mellom skiftarbeid og brystkreft.

Hvem vet hva om natt- og skiftarbeid og kreft?

STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) skriver om helseplager generelt ved skiftarbeid.

Norsk sykepleierforbund har en rapport om yrke og kreft.

Kræftens Bekæmpelse. Se den danske kreftforeningens nettside om arbeidsmessige forhold som kan være årsak til brystkreft. En dansk undersøkelse som er gjort blant sykepleiere, viser at en til to nattevakter i uken ikke øker risiko for brystkreft.

Cancer Research UK. Se den engelske kreftforeningens nettsted om usikre årsaker til kreft.

Det internasjonale kreftforskningsinstituttet (IARC) har samlet resultater fra mange studier om skift- og nattarbeid og har konkludert at skiftarbeid, som inkluderer nattarbeid, nå anses som sannsynligvis kreftfremkallende (gruppe 2A). Dette er basert på dyrestudier og begrensede holdepunkter fra studier av brystkreft hos mennesker.