Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Tips til en times fysisk aktivitet i skolen

Barn og unge tilbringer mye tid på skolen. Derfor er det viktig å legge til rette for at de kan være fysisk aktive i løpet av skolehverdagen – og ikke bare i gymtimene.

I tillegg til at elever bør få mulighet til å være fysisk aktive i løpet av skoledagen, er det et stort aktivitetspotensial i det å gå eller sykle til og fra skolen. Trygge skoleveier og gode følgeordninger er viktig for å gi alle elever muligheten til en aktiv skolevei.

Fysisk aktivitet i skolen er mer enn kroppsøving. Her er ett eksempel på hvordan elevene kan få være mer fysisk aktive på skolen

Se hva andre skoler har fått til

  • Trudvang skole i Sogndal har hatt 60 minutter daglig fysisk aktivitet for alle elever i flere år. Elevene som har vært med på daglig fysisk aktivitet har fått bedre karakterer enn landsgjennomsnittet i norsk, engelsk og matematikk på nasjonale prøver i 8. og 9. klasse. Skolen har deltatt i et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, som omtales i dette NRK-klippet.
  • På Søndre land ungdomsskole har ansatte og elever samarbeidet systematisk for å integrere fysisk aktivitet og levevaner i skolens planverk. Resultatet har vært bedre læringsmiljø, bedret konsentrasjon og mindre konflikter. I Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv beskrives tiltaket: De har tatt 5 minutter fra hver undervisningstime for å gjennomføre 30 minutter fysisk aktivitet hver dag (i tillegg til gymtimene). Hensikten er å øke pulsen og trivsel. Aktivitetene er lavterskelpreget, og skal nå alle. Deltakelsen er obligatorisk både for elever og lærere. Elevene har stor påvirkning på hvilke aktiviteter som gjennomføres. I en undersøkelse som skolen selv har gjennomført er om lag 95 prosent av elevene positive til FYSAK. 70 prosent av elevene i 10. klasse mente at de lærte mer – til tross for at alle undervisningstimene er redusert med 5 minutter. Skolen fikk Nasjonalt råd for fysisk aktivitets ”Aktivitetspris” i 2008.
  • Haus skole fikk i 2010 Kreftforeningens Helsepris under Årets Nysgjerrigper for deres forskning på om fysisk aktivitet og sunt kosthold bidrar til økt konsentrasjon.
     

Aktuelle lenker om fysisk aktivitet i skolen

Les mer om at fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft.