Gi barn en røykfri oppvekst

Helsestasjonen og barnehager spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå barn, ungdom og foreldre med forebyggende budskap. Med informasjonsmateriellet «sjiraffen Georg» ønsker vi å gjøre det enklere å snakke om røykfritt småbarnsmiljø. Sjiraffen Georg er barnas talsperson for retten til røykfri luft.

Fortsatt utsettes omtrent 100 000 barn under 14 år for passiv røyking daglig i Norge. Det resulterer i rundt 25 000 legekonsultasjoner og nærmere 800 sykehusinnleggelser i året.

Sjiraffen Georg på flere språk

Innvandrerbefolkningen øker i Norge, og mange røyker. Ikke alle er kjent med skadevirkningene ved passiv røyking, fordi mange land ikke har hatt samme oppmerksomhet om dette som her i Norge.

Kreftforeningens informasjonsmateriell om passiv røyking er tilpasset for minoriteter med ulike språk og en annen kulturbakgrunn, og finnes på norsk, samisk, engelsk, polsk, tyrkisk, urdu, somali og arabisk. Budskapet om ikke å røyke i nærheten av barna er illustrert med aktuelle situasjoner hjemme og i bilen.

Bestill sjiraffen Georg-materiell

Informasjonsfolder til foreldre og foresatte

Med lite tekst og enkle illustrasjoner gir folderen informasjon om barn og passiv røyking. Folderen kan være til hjelp i en samtale om passiv røyking i familier der det røykes i hjemmet eller hos slektninger. Helsestasjoner kan for eksempel dele ut folderen i forbindelse med første hjemmebesøk, 4-årskontrollen  eller skolestartundersøkelsen.

Høydemåler til barn

Høydemåleren passer til litt større barn. Den kan deles ut alene, eller når du informerer om passiv røyking og gir informasjonsfolderen til foresatte ved 4-års kontrollen eller skolestartundersøkelsen. Ved at barna henger høydemåleren opp på veggen kan den fungere som en påminnelse til familien om skadene som er forbundet med passiv røyking – og barnet kan følge med på sin egen høydeutvikling. Høydemåleren kan fargelegges på baksiden.

På helsenorge.no finner du mer informasjon om barn og passiv røyking, om loven som gir barn rett til røykfri luft, og om tobakksfrie skoler og barnehager.

Vi ønsker tilbakemeldinger og kommentarer fra helsesøstre og barnehager om nytten av materiellet. Ta gjerne kontakt med ase.mary.berg@kreftforeningen.no.

Sjiraffen Georg-materiellet kan bestilles gratis her. Dere betaler kun porto og ekspedisjonsgebyr.