Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Samtaleverktøy om barn, kosthold og aktivitet

«Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet» er et samtaleverktøy som helsesøstre og annet fagpersonell kan bruke i samtale med barn og foresatte.

Med dette samtaleverktøyet ønsker vi å gjøre det enklere for deg å snakke med barn og foreldre om noe av det mest elementære i alle barns hverdag, nemlig mat og fysisk aktivitet. Samtaleverktøyet er primært laget for bruk på 2-4 årskontrollene på helsestasjonen og skolestartundersøkelsen, men kan også brukes i andre sammenhenger. Hovedmålgruppen er barn i alderen 2-9 år og deres foresatte, men det kan også være egnet for eldre barn. Materiellet illustrerer aktuelle tema og har lite tekst, og egner seg derfor også godt i møte med minoritetsspråklige.

Hvem kan bruke samtaleverktøyet?

Samtaleverktøyet er laget spesielt for helsesøstre og annet fagpersonell som arbeider med barn og forebygging. Materiellet er i perioden 2013-2015 sendt til alle helsestasjoner og frisklivssentraler. Mapper med plansjer og veiledere oppdatert i 2016 kan bestilles av helsesøstre og helsesøsterstudenter som ønsker sitt eget samtaleverktøy.

Verktøyet kan også lastes ned som pdf-fil og brukes for eksempel på frisklivssentraler, skoler/SFO og i barnehager. Ta gjerne kopi av plansjer og heng opp på veggen eller del ut til foresatte.

Verktøyet består av illustrerende plansjer og to veiledere

Bruk verktøyet i samtaler med barn og deres foresatte om mat og bevegelse, lek, døgnrytme, skjermaktivitet og gode vaner i hverdagen.  

I veilederne får du en innføring i hvordan du kan bruke samtaleverktøyet, og du får forslag til samtaleemner, så det blir enkelt å bruke. Verktøyet består av 15 plansjer i A4.

Last ned samtaleverktøyet her:

Samtaleverktøyet er utviklet i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut, og senere evaluert og oppdatert i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i Bergen.

5 om dagen er enklere enn mange tror

Skoler, frisklivssentraler og helsepersonell kan laste ned eller bestille en liten folder som viser hvor enkelt det er å få i seg 5 om dagen.