Undervisningsopplegget om sol, solarium og hudkreft er enkelt å bruke i klassen.

OBS. Presentasjonen er i ferd med å bli revidert. Dersom du ønsker å bruke den i klassen, er du velkommen til å ta kontakt med Kreftforeningen ved mona.stensrud@kreftforeningen.no.

Hele eller deler av presentasjonen kan være egnet i flere fag, både på ungdoms- og videregående skoler og på ulike linjer.

Det vil blant annet dekke flere av kompetansemålene for Vg2, hudpleielinjen innen helsefremmende arbeid:

  • Eleven skal kunne drøfte og gi eksempler på ulike tiltak for å forebygge og forbedre hudforandringer.
  • Eleven skal kunne drøfte sammenhengen mellom helse, levevaner, fysisk aktivitet og kosthold.

Presentasjonen inneholder blant annet disse temaene:

Presentasjonen inneholder lenker til aktuelle småfilmer og til nettsider med aktuell informasjon. Det er lagt inn notater til hvert bilde og forslag til diskusjonspunkter som kan tas opp i klassen. Brukes hele opplegget, tar det 2-3 timer, men det kan også kortes ned.

Dersom du bruker presentasjonen flere ganger, er det lurt å hente den her hver gang, så vet du at stoffet er oppdatert.

Hjelp oss å bli bedre

Vi setter stor pris på om du som er lærer svarer på noen få spørsmål – det tar bare ett minutt, og vil være til stor hjelp. Takk for hjelpen!

Brosjyrer til elevene

Bestill gjerne klassesett med brosjyrer – alt vårt materiell er gratis, dere betaler kun ekspedisjonsgebyr og porto.

Her finner du mer Fakta om sol, solarium og hudkreft.