Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Om sol og solarium for hudpleielinjer

Er du lærer og ønsker innspill til undervisningen om sol, solarium og hudkreft? Her er et enkelt undervisningstilbud du kan bruke.

Her finner du et undervisningsopplegg om sol, solarium og hudkreft som skal være enkelt å bruke i klassen.

 Hele eller deler av presentasjonen kan være egnet i flere fag på ulike linjer, og vil blant annet dekke flere av kompetansemålene for Vg2, hudpleielinjen innen helsefremmende arbeid:
  • Eleven skal kunne drøfte og gi eksempler på ulike tiltak for å forebygge og forbedre hudforandringer.
  • Eleven skal kunne drøfte sammenhengen mellom helse, levevaner, fysisk aktivitet og kosthold.

Presentasjonen inneholder blant annet disse temaene:

Presentasjonen inneholder lenker til aktuelle småfilmer og til nettsider med aktuell informasjon. Det er lagt inn notater til hvert bilde og forslag til diskusjonspunkter som kan tas opp i klassen. Brukes hele opplegget, tar det 2-3 timer, men det kan også kortes ned.

Dersom du bruker presentasjonen flere ganger, er det lurt å hente den her hver gang, så vet du at stoffet er oppdatert.

Hjelp oss å bli bedre

Vi setter stor pris på om du som er lærer svarer på noen få spørsmål - det tar bare ett minutt, og vil være til stor hjelp. Takk for hjelpen!

Brosjyrer til elevene

Bestill gjerne klassesett med brosjyrer - alt vårt materiell er gratis, dere betaler kun ekspedisjonsgebyr og porto.

Har du spørsmål til informasjonsmateriellet, kan du kontakte mona.stensrud@kreftforeningen.no.

Her finner du mer Fakta om sol, solarium og hudkreft.