I Norge har vi et forbud mot tobakksbruk i skoletiden for elever i grunnskoler og videregående skoler. Ansatte og besøkende kan ikke røyke eller bruke snus på skolens område. Her finner du mange spennende problemstillinger som kan gjøre det lettere å forstå hvorfor skolen skal være tobakksfri. Ved å jobbe med dette på skolen kan elevene få et bedre grunnlag til å utvikle egne holdninger til tobakk.

Lag en tobakkspolicy for skolen

En tobakkspolicy gjør det enklere å gjennomføre tobakksfri skoletid i praksis, og det blir tydeligere for alle hva som gjelder. Det vil også hjelpe elevene til å være snus- og røykfri. Med tobakk menes både snus og røyk. Her får du tips til hvordan dere lager en tobakkspolicy for skolen deres. 

Tobakk som tema i undervisningen

Tobakk handler ikke bare om helse, men også om miljø, politikk, økonomi, lovgivning, globalisering, etikk, historie, media og ikke minst, tobakksindustriens metoder og markedsføring. Ved å jobbe med disse temaene vil elevene få et bedre grunnlag for å utvikle egne holdninger til tobakk. Det vil også bli lettere å forstå hvorfor skolen skal være tobakksfri.

Her finner du ideer til prosjektarbeid om tobakk.

Tobakksfri skoletidElever som røyker eller snuser må gjøre det utenom skoletiden. Heller ikke ansatte eller besøkende kan bruke snus eller røyk på skolens område.

Her finner du konkrete oppgaver om tobakk som er tilpasset læreplaner i ulike fag:

Samfunnsfag
Helse- og sosialfag
Psykologi
Norsk
Matte
Naturfag
Kroppsøving

 

Hjelp eleven til å slutte

Motiverende samtale kan være nyttig å bruke for skolehelsetjenesten og andre voksne som vil hjelpe ungdom med å slutte med snus eller røyk.

Motiverende samtale (MI) innebærer at du lytter, forsøker å forstå elevens perspektiv og er innstilt på at eleven selv skal finne sine egne svar og gjøre egne valg.

Hjelp til ungdom som vil slutte

Om røyk, snus og kreftRøyking er hovedårsaken til lungekreft, som er den kreftformen flest dør av i Norge.

 

Var denne siden nyttig?