I Norge har vi et forbud mot tobakksbruk i skoletiden for elever i grunnskoler og videregående skoler. Ansatte og besøkende kan ikke røyke eller bruke snus på skolens område. Her finner du mange spennende problemstillinger som kan gjøre det lettere å forstå hvorfor skolen skal være tobakksfri. Ved å jobbe med dette på skolen kan elevene få et bedre grunnlag til å utvikle egne holdninger til tobakk.  

Lag en tobakkspolicy for skolen

En tobakkspolicy gjør det enklere å gjennomføre tobakksfri skoletid i praksis, og det blir tydeligere for alle hva som gjelder. Det vil også hjelpe elevene til å være snus- og røykfri. Med tobakk menes både snus og røyk. Her får du tips til hvordan dere lager en tobakkspolicy for skolen deres. 

Tobakk som tema i undervisningen

Tobakk handler ikke bare om helse, men også om miljø, politikk, økonomi, lovgivning, globalisering, etikk, historie, media og ikke minst, tobakksindustriens metoder og markedsføring. Ved å jobbe med disse temaene vil elevene få et bedre grunnlag for å utvikle egne holdninger til tobakk. Det vil også bli lettere å forstå hvorfor skolen skal være tobakksfri.

Her finner du ideer til prosjektarbeid om tobakk.

 
Her finner du konkrete oppgaver om tobakk som er tilpasset læreplaner i ulike fag:

Samfunnsfag
Helse- og sosialfag
Psykologi
Norsk
Matte
Naturfag
Kroppsøving

Hjelp eleven til å slutte

Motiverende samtale kan være nyttig å bruke for skolehelsetjenesten og andre voksne som vil hjelpe ungdom med å slutte med snus eller røyk.

Motiverende samtale (MI) innebærer at du lytter, forsøker å forstå elevens perspektiv og er innstilt på at eleven selv skal finne sine egne svar og gjøre egne valg.

Hjelp til ungdom som vil slutte