Fremmedstoffer i mat

Selv om maten i Norge stort sett er trygg, kan det finnes uønskede stoffer i alle typer mat. Vi kan gjøre en del selv for å unngå disse stoffene.

Når mat produseres og varmebehandles, i industrien, på restauranter og hjemme på kjøkkenet, kan det dannes kreftfremkallende stoffer. Disse uønskede stoffene i mat bør begrenses så mye som mulig. Du finner mer informasjon om fremmedstoffer i mat hos Folkehelseinstituttet.

Akrylamid i mat kan ha sammenheng med kreft

Akrylamid er et kjemisk stoff som dannes naturlig når stivelsesholdige matvarer varmebehandles ved temperaturer over 120 grader. Jo hardere maten blir stekt, fritert eller grillet, desto større sannsynlighet er det for at det dannes akrylamid. Potetgull, pommes frites og enkelte typer kjeks inneholder mest akrylamid, men stoffet kan også finnes i mindre mengder i kaffe, knekkebrød, brød og barnegrøt.

IARC, WHOs internasjonale kreftforskningsbyrå, har plassert akrylamid i mat i det de kaller gruppe 2 A. Stoffer og produkter i denne gruppen er sannsynligvis kreftfremkallende. Det betyr at forskningen ikke er like klar som for produkter i klasse 1, hvor kreftfaren er påvist.

En analyse av mange forskningsresultater viser at akrylamid i mat ikke øker kreftrisikoen generelt. Det kan likevel ikke utelukkes at det gir en liten risikoøkning for kreft i nyrene, livmoren (endometriet) og i eggstokker.

Til tross for at det foreløpig er begrenset med studier, konkluderer altså forskerne med at akrylamid i mat potensielt kan øke risikoen for kreft. Akrylamid finnes i mange typer mat. Helsebekymringen gjelder for alle aldersgrupper, men spesielt for barn, som får i seg størst mengde akrylamid per kilo kroppsvekt.

Slik kan du unngå for mye akrylamid i maten

  • Spis minst mulig potetgull og pommes frites.
  • Reduser mengden stekt og fritert mat, og unngå selv å steke maten hardt.
  • Er du stordrikker av kaffe, bør du vurdere å redusere forbruket noe.

Spesielle råd når du skal steke poteter:

  • Ikke stek potetene hardt. Det dannes vesentlig mindre akrylamid ved fritering ved 170°C enn ved 190°C. Mattilsynet anbefaler derfor å steke ved under 175 °C. Stopp steking eller fritering når potetene har en gyllen gul farge, før de blir brune.
  • Stek større potetbiter. Akrylamid dannes først og fremst i overflaten på potetene.
  • Skylling eller et kort oppkok av potetene før steking og baking vil redusere dannelse av akrylamid.
  • Se mer i Mattilsynets veiledning om steking av poteter.

Her kan du lese mer om kreftfremkallende stoffer som kan dannes når kjøtt stekes eller grilles, og om akrylamid i mat.

Furan kan finnes i kaffe og barnemat

Stoffet furan kan være kreftfremkallende. Furan dannes ved oppvarming av mat og bidrar til å gi maten smak. Stoffet er påvist i en rekke industrielt fremstilte matvarer, blant annet kaffe, hermetikk, barnemat på glass, pulverbaserte barnegrøter og frokostblandinger. Helsedirektoratet gir råd om hvordan man kan redusere mengden furan til små barn.

Med et balansert kosthold kan du minske risikoen både for kreft og andre sykdommer.

Kosthold og kreft

Ved å ha et sunt og variert kosthold kan du minske risikoen både for kreft og andre sykdommer, som diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom.

Var dette nyttig?