Prosjektleder: Caroline Verbeke, UiO

Det skal etableres en ekspertgruppe på bukspyttkjertelkreft med hovedmål om å skaffe ny innsikt i sykdomsmekanismer og diagnostikk, samt utvikle og tilby tidligere og bedre tilpasset lindrende behandling og omsorg.

– Det er en meget stor glede og ære å kunne få motta denne store bevilgningen fra Kreftforeningen, sier prosjektleder Caroline Sophie Verbeke.

Ekspertgruppen planlegger å gjøre flere utprøvende kliniske studier som undersøker effekten av kirurgi, cellegift og lindrende behandling.

For å forstå kreftformen bedre, har ekspertgruppen inkludert flere forskningsprosjekt som blant annet går på å studere forskjeller mellom pasientenes svulster, hva som gjør at en svulst reagerer på behandling mens en annen ikke gjør det, og om overvekt, arvelighet eller andre faktorer øker risikoen for bukspyttkjertelkreft.

– Dette er et ubetinget positivt tiltak, først og fremst for pasientene, men også for de forskningsmiljøene som arbeider med denne sykdommen i Norge og som nå kan samordne forskningsinnsatsen. Med dette tiltaket plasserer Norge seg på det samme internasjonale nivå som USA, England og Frankrike, der spesialsatsninger mot bukspyttkjertelkreft har blitt startet i de siste årene, sier Verbeke.

Portrettfoto av Caroline Sophie Verbeke

Prosjektleder

Caroline S. Verbeke, ph.d., MD, professor ved Universitetet i Oslo, og overlege ved Oslo Universitetssykehus.

Medlemmer i gruppen: Eli Grindedal, Knut Jørgen Labori og Elin Kure fra Oslo Universitetssykehus, Oddmund Nordgård fra Stavanger Universitetssykehus, Anders Molven fra Universitetet i Bergen og Stein Kaasa, Kjetil Taskén og Ivar Gladhaug fra Universitetet i Oslo.

Foto: Øystein Horgmo, UiO


Les også: 
Rekordsatsning på bukspyttkjertelkreft   

Forskning nytter – vil du bidra? Støtt kreftsaken ved å gi en gave til Kreftforeningen. Sammen skaper vi håp og resultater.