Videodagboken til Thea Steen (26), som fikk påvist livmorhalskreft i vinter, gir oss en viktig påminnelse om betydningen av å oppdage kreftcellene tidlig. En rekke kjente kvinner har også stilt opp for å oppfordre til å ta en celleprøve, og videosnuttene ruller for tiden på kinolerret over hele landet. Vi er stolte av denne kampanjen, og håper å se resultater i form av en økning i antallet unge kvinner som tar celleprøve. 

Millioner til forskning

En stor andel av pengene som samles inn til Kreftforeningen går til forskning, og hele 228 millioner kroner ble delt ut i 2014. Forskerne har som mål å finne enda bedre metoder for å forhindre, oppdage og behandle kreft. 

En av de mange talentfulle kreftforskerne som får støtte fra Kreftforeningen er Helga Salvesen ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), et senter for fremragende forskning (SFF) ved Universitetet i Bergen. I 2014 fikk hun tildelt nesten 5 millioner kroner for å fortsette arbeidet med å avdekke genetiske endringer som kan brukes for å forebygge og behandle gynekologisk kreft.

Salvesen og kollegaene hennes er også deltagere i en stor studie som tar sikte på å få enda mer informasjon ut av celleprøvene. Mer informasjon om risikofaktorer vil gi kvinner mulighet til å ta opplyste beslutninger om forebyggingstiltak som redder liv.

Helga Salvesen er forsker i Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) ved Universitetet i Bergen. Foto: Anne Sidsel Herdlevær, UiB.

Vi stilte Salvesen noen korte spørsmål om hva en celleprøve er, og hva den kan brukes til av forskerne.

Hvorfor bør unge kvinner ta oppfordringen fra #sjekkdeg og ta en celleprøve?

En celleprøve fra livmorhalsen kan avdekke forstadier til kreft slik at disse kan fjernes før de utvikler seg videre. Cellene undersøkes i mikroskopet slik at forandringene man leter etter blir synlige. De som ser på prøvene er spesialtrenet i å lete etter celler som representerer forstadier til kreft. 

Hvorfor er det viktig å ta celleprøven slik som det anbefales?

Dersom man finner forstadier før det utvikler seg kreft kan disse enkelt fjernes ved at man tar bort en liten del av livmorhalsen. Vanligvis vil dette ikke få negativ betydning for kvinnens muligheter til å bære frem barn. 

Om det har utviklet seg kreft, vil det bli nødvendig med en større operasjon. Utsiktene til å bli kurert er best om svulsten er liten. Dersom svulsten har spredd seg til andre deler av kroppen er situasjonen svært alvorlig. Det er derfor vi satser mye på å finne forstadier og kreftsvulster så tidlig som mulig slik at disse kan fjernes og kvinnen bli helt frisk.

Hva skjer på den internasjonale forskningsfronten innen gynekologisk kreft?

Det satses mye på forebygging. Utviklingen av vaksinen mot HPV-viruset gir grunn til optimisme. Denne tilbys til jenter i Norge i dag. Selv om man blir vaksinert er det viktig å møte opp til de anbefalte celleprøvene, for vaksinen gir ikke 100% beskyttelse.

Dersom livmorhalskreften har spredd seg til andre deler av kroppen har vi i dag lite effektiv behandling å tilby. Det forskes derfor også på å finne frem til bedre medisiner i den situasjonen.

Den største innsatsen i dag settes likevel inn mot å forebygge ved hjelp av vaksine og å utvikle enda mer effektive metoder for å oppdage forstadier og tidlig kreft.

Hvordan har du og forskningsgruppen din planlagt å følge opp de spennende resultatene dere fikk ved å utføre gen-analyser av over 100 kreftsvulster i 2013? 

En viktig oppdagelse i den studien var at gen-uttrykket i svulstene ble påvirket av hvor viruset HPV var bygget inn i selve arvestoffet. Dette styrker at vaksinasjon mot viruset er viktig for å beskytte mot utvikling av livmorhalskreft.

Vi er i ferd med å starte en spennende studie støttet av EU for å studere hvordan vi kan bruke celleprøver fra livmorhalsen til å utvikle enda bedre metoder til å forebygge alle gynekologiske kreftformer, ikke bare livmorhalskreft.


Salvesen og kollegaene hennes ved Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen er én av flere partnere i EU-prosjektet FORECEE. Her kan du finne en video med mer informasjon

Celleprøven din kan snart bidra til at færre får kreft, at flere får god behandling og at flere overlever kreftdiagnosen.

Bestill time hos fastlegen og #sjekkdeg du også!

Forskningsprosjektet støttet av Kreftforeningen ledes nå videre av førsteamanuensis Camilla Krakstad.

Skrevet av Åsmund H. Eikenes