Lina Prasmickaite, forsker ved Avdeling for tumorbiologi på Radiumhospitalet, har brukt flere år på å studere hvorfor noen kreftceller blir immune mot behandling.

Forekomsten av ondartet føflekkreft (malignt melanom) har vært økende i Norge de siste årene, mye grunnet intens soling og vår lyse hud. Lenge var det ingen terapimuligheter dersom kreftcellene hadde spredt seg. I 2011 ble behandling med det nye legemiddelet Vemurafenib tatt i bruk. Vemurafenib retter seg spesifikt mot en bestemt mutasjon i melanomceller. 

Til tross for god respons på det nye legemiddelet, fikk de fleste pasientene tilbakefall i løpet av et år. Det viste seg at melanomcellen utviklet resistens og sluttet å respondere på behandlingen.

– Vi ville finne ut hva som gjorde at kreftcellene ble resistente, og hvordan vi i så fall kunne forbedre behandlingen, sier Prasmickaite.

Lina Prasmickaite er forsker på Avdeling for tumorbiologi på Radiumhospitalet. Foto: Hege Fantoft Andreassen

Tradisjonelt har man undersøkt hva som skjer i selve kreftcellen når pasienten får behandling.  

– Det vi har gjort nå er å se på faktorer utenfor ondartede celler, altså i mikromiljøet rundt. Mikromiljøet består av forskjellige typer normale celler som produserer bindevev og diverse vekstfaktorer. Vi studerte derfor kommunikasjonen mellom kreftcellene i svulsten og de normale cellene utenfor, sier Prasmickaite.

Samspill med naboene

Nyere forskning har nemlig vist at samspillet mellom kreftcellene og naboene deres er involvert i utvikling av sykdom og beskytter kreftceller mot behandling.

Prasmickaite og hennes team fant ut at kreftcellene utnytter nabocellene. De kreftcellene som ligger nærmest mikromiljøet, responderer ikke på behandlingen og overlever, selv etter gjentatte behandlinger.

– På laboratoriet har vi undersøkt dette nærmere. Nabocellene kan hjelpe kreftceller til å vokse, spre seg til andre steder i kroppen, eller til å hindre at immunforsvaret oppdager kreftcellene, forklarer Prasmickaite. Da fungerer ikke behandlingen som planlagt.

Kreftceller utnytter friske naboceller til å utvikle nye egenskaper, slik at de blir resistente mot Vemurafenib. Økt forståelse av disse egenskapene kan avdekke nye mål for behandling.

Derfor ble det viktig for forskerteamet å finne et legemiddel som kunne virke på slike «nabobeskyttede» kreftceller.

Cellene endret karakter

– Kreftcellene forandret seg vesentlig i nærvær av de friske cellene. Mange av egenskapene kreftcellene hadde, som forårsaket at de responderte på behandlingen, ble endret. Da måtte vi kartlegge de nye egenskapene, slik at vi kunne finne andre legemidler som virket på dem, forklarer hun.

Ved å kombinere slike legemidler (for eksempel Everolimus eller Buparlisib) med Vemurafenib, kunne de angripe både de «vanlige» melanomcellene og cellene som får assistanse fra friske naboceller. 

Selv om det primære prosjektet er avsluttet, fortsetter Prasmickaite og kollegaene hennes med grundigere analyser av hvordan kommunikasjon mellom kreft og normale celler foregår og hvilke samarbeidsteknikker kreftcellene bruker. 

Det er riktignok ikke bare i føflekkreft at kreftceller og normale celler kommuniserer. 

– Nabocellene påvirker utvikling av andre kreftformer også, for eksempel brystkreft. Vi har i vårt prosjekt valgt å undersøke føflekkreft fordi disse pasientene tradisjonelt har hatt lav overlevelse. Kreftceller hos pasienter med føflekkreft er dessuten veldig tilpasningsdyktige. Vi håper å finne nye behandlingsmetoder som kan bidra til å hjelpe fremtidens føflekkreftpasienter, avslutter Prasmickaite.

Skrevet av: Hege Fantoft Andreassen