Mange pasienter som har kreft med spredning, går ned i vekt og får dårlig livskvalitet. Lenge var forklaringen på vekttapet at pasientene rett og slett ikke klarer å spise nok. I dag vet vi at tap av vekt ikke skyldes tap av fett alene, men at tap av muskelmasse er det sentrale. At det å miste muskler også har betydning for funksjonsnivå og dermed også livskvalitet, er opplagt. 

De siste årene har forskerne lett etter årsakene til vekttapet. Betennelse i kroppen er en viktig faktor, men dessverre har tiltakene ofte vært iverksatt for sent. Etter at pasienten har gått mye ned i vekt, har tiltakene liten eller ingen effekt.

Professor Stein Kaasa. Foto: Nycomed International Management

– Dersom vi kommer tidlig i gang med forebyggende tiltak som gjør at disse pasientgruppene ikke går ned i vekt, opprettholder muskelmassen og dermed også funksjonsnivået sitt, kan vi redusere plager og bedre livskvaliteten til en stor gruppe mennesker, forteller Stein Kaasa, professor i onkologi og palliativ medisin ved Universitetet i Oslo.  

Sammen med europeiske og canadiske kolleger har han tatt initiativ til en studie som har som mål å finne tilleggsbehandling til kjemoterapi som sørger for opprettholdelse av vekt og funksjonsnivå. I studien deltar pasienter som har lungekreft eller kreft i bukspyttkjertelen og som har til felles at det ikke finnes behandling som kan gjøre dem friske. Dette er to av flere store kreftformer hvor tidlig vekttap er vanlig.  

Studien er startet i Norge, og et titalls pasienter er inkludert. I disse dager er det også oppstart ved fire forskningssentre i Canada og seks sentre i Storbritannia. Forskningsmiljøer i land som Sveits, Tyskland, Sør-Afrika, Brazil og Australia har meldt sin interesse, og studien er i en forberedende fase i disse landene. Håpet er at 240 pasienter vil delta i studien som skal pågå over tre år. 

Ibux, fiskefett, ernæring og trening

I studien vil deltakerne motta betennelsesdempende medisin og Omega 3. Sammen virker dette forebyggende på muskeltap, men har liten effekt dersom musklene ikke også får næring og blir brukt. De to andre komponentene i behandlingen er derfor ernæringstilskudd og trening.  

Studien er en såkalt randomisert studie som innebærer at deltakerne tilfeldig deles i to grupper. Den første mottar kombinasjonsbehandlingen sammen med standard kreftbehandling. Den andre gruppen mottar kun kreftbehandling. Etter seks uker vil imidlertid også deltakerne i gruppe 2 få tilbud om den samme behandlingen som gruppe 1 mottar. 

I forkant av studien har Kaasa ledet en kortere gjennomføringsstudie sammen med overlege og spesialist i kreftsykdommer, Tora Solheim. Studien er i ferd med å bli publisert, og resultatene er lovende.

– Foreløpige data viser at pasientene ikke går ned i vekt, men faktisk i stedet går litt opp og opprettholder samme muskelstyrke som tidligere, forteller Kaasa. 

I tillegg til å kartlegge om behandlingen har positiv effekt på vekt og muskelmasse, vil forskerne også undersøke om tilleggsbehandlingen kan ha positiv effekt på kroppens evne til å tolerere selve kreftbehandlingen. 

Er det grunn til å håpe på at kombinasjonsbehandlingen også vil ha positiv effekt på overlevelse?

– Det er det ikke mulig å si noe om i dag, men hvis det skulle vise seg å være tilfelle er det jo kjempebra. Men endepunktet for denne studien er kun å undersøke vekt og fysisk funksjon, sier Kaasa. 

– Men husk: Tusenvis av pasienter mister livskvalitet på grunn av vekttap. De kommer seg ikke opp, de kommer seg ikke ut, de blir passiviserte og får enda flere plager. Dersom vår forskning fører fram, kan det ha stor betydning for livskvaliteten til svært mange. 

Tekst: Øyvind Rolland