OncoImmunity utvikler et dataprogram som skal gjøre det mulig å velge ut de pasientene som mest sannsynlig vil få effekt av immunterapi.

Immunterapi er i vinden. I stedet for å angripe kreften direkte, blir immunforsvaret stimulert til å gjenkjenne og angripe kreften. Dette er et nytt behandlingsprinsipp og kommer i tillegg til cellegift, kirurgi og stråling, ofte i kombinasjon. 

Noen immunterapibehandlinger har vist seg å gi god effekt, slik som Nivolumab mot føflekkreft.

Anders Tuv, styreleder i OncoImmunity.

– Problemet med disse medisinene er at de bare virker på en relativt lav andel av pasientene. Riktignok virker de fantastisk når de treffer riktig pasient, men man vet ikke hvem disse pasientene er forut for behandlingen, sier Anders Tuv, styreleder i OncoImmunity. 

Konsekvensen er at pasienter overbehandles. Mange får bare bivirkningene, uten å få effekt av medisinen. 

– Det å skille dem som responderer fra dem som ikke gjør det, er en viktig problemstilling. Det er her OncoImmunity kommer inn, sier Tuv.

Analyserer kreftsvulsten

Han beskriver hvordan gensekvensering spiller en avgjørende rolle i utvelgelsen av pasienter. Sekvensering har blitt utført i mange år, men det er først nå at teknologien er rimelig nok til at det er gjennomførbart å sekvensere kreftsvulsten til den enkelte pasient. 

– Legene tar ut vevsprøver, både fra pasientens kreftsvulst og fra friskt vev. Ved sekvensering finner vi ut hvordan kreftsvulsten skiller seg fra det friske vevet, og vi identifiserer mutasjonene i kreftsvulsten. Resultatene bruker vi til å identifisere det vi kaller tumor-neoantigen, forklarer han. Disse resultatene mates inn i OncoImmunitys dataprogram som gjør den videre tolkningen og vurderingen av potensialet for å respondere på immunterapi. 

De kreftspesifikke neo-antigenene er annerledes enn kroppens egne antigener og kan angripes av immunsystemet. Dataprogrammet til OncoImmunity kartlegger alle faktorer som bidrar til en kreftpasients immunsystem. Mange tumor-neoantigen gjør at immuncellene har større potensiale til å oppdage kreftsvulsten. I slike tilfeller er det sannsynlig at pasienten kan ha effekt av immunterapi. 

– Dataprogrammet gir oss et resultat – en såkalt immunscore – som forteller oss om pasienten bør få det aktuelle legemiddelet. Det er komplekse parametere som er med å avgjøre sannsynligheten for om en gitt behandling vil fungere, så dataprogrammet må vurdere mange faktorer samtidig, fortsetter han.

Grundigere inndeling av pasienter

I dag skjer det ikke en utvelgelse i forkant av bruk av immunterapi. Av alle som mottar immunterapi, er det ofte bare 10-30 prosent av pasientene som opplever god effekt. 

– Utgangspunktet er å gjøre en bedre utvelgelse, forklarer Tuv.  

– Vi gjennomfører gensekvensering av svulsten hos alle pasientene. På bakgrunn av resultatet foretar vi deretter en anbefaling av hvem som bør inngå i den kliniske studien. 

Utvelgelsen er viktig for å sikre optimal behandling, for å redusere bivirkninger og bedre muligheten for at man gjør studier mot en riktigst mulig pasientgruppe. Tuv kaller det presisjons-immunterapi. 

– Med verktøyet som OncoImmunity har utviklet, kan vi sørge for at flere pasienter får riktigere behandling og at nye legemidler innen immunterapi blir raskere tilgjengelig, sier han. 

Avslutningsvis trekker Tuv frem betydningen av at Kreftforeningen har investert i selskapet. 

– Det er utrolig viktig, av flere grunner. Kreftforeningen representerer en viktig merkevare, noe solid og trygt. Som et tidligfaseselskap er det også viktig å ha med Kreftforeningen på laget når vi skal gjøre ansettelser eller etter hvert søke nye investorer. Det gir tillit, trygghet og robusthet. Vi setter stor pris på det.

Tekst: Hege Fantoft Andreassen

Var denne siden nyttig?