Rekordsatsing på forskning på senskader

Bøsseaksjonen Krafttak mot kreft 2018 fikk inn 30 millioner kroner til forskning på senskader etter kreftbehandling. Midlene fordeles på åtte forskningsprosjekter.

Forskerne som fikk tildelt midler sammen med generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel
Forskerne som fikk tildelt midler sammen med generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel

– Kreftbehandlingen må videreutvikles slik at den gir minst mulig bivirkninger og senskader, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.

Fredag 18. januar delte Kreftforeningen ut 30 millioner kroner til forskningsprosjekter som har som mål å gjøre nettopp det. Aldri før har Kreftforeningen hatt en så stor enkeltbevilgning på forskning på senskader etter kreftbehandling.      

– Over en kvart million nordmenn lever med eller etter kreft, men å overleve er ikke det samme som å leve. Minst 1 av 3 lever med senskader av varierende grad. Vi vet at mer forskning vil føre til at færre får langvarige skader av behandlingen. Derfor er denne satsingen så viktig, sier Ryel.

Hvert år får nesten 34 000 personer kreft i Norge. Stadig flere overlever kreft. Det betyr også at senskader vil ramme flere i årene som kommer. Midlene Kreftforeningen nå gir til forskning er penger fra bøsseaksjonen Krafttak mot kreft i 2018.

– Jeg vil gi en stor takk til alle som har gitt på våre bøsser. Vi er veldig ydmyke over at folk over hele landet velger å gi til vår sak. Folk engasjerer seg og gir så det monner. Det gjør de fordi de har tro på betydningen av ny kunnskap. Kunnskap som kan kurere kreft, gi bedre diagnose og bedre behandling, sier Ryel.

Vil du være med på fremtidens gjennombrudd? Støtt vårt arbeid