Prosjektleder: Guro Giskeødegård, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Støttes med: 4 000 000 kroner fra Krafttak mot kreft 2018

Økt forekomst av brystkreft og redusert dødelighet resulterer i et økende antall brystkreftoverlevere, hvorav flere lider av senskader etter behandling. Brystkreftoverlevere har høyere dødelighet sammenlignet med populasjoner uten tidligere kreftsykdom. Mange sliter også med funksjonshemminger som følge av behandlingen, noe som også kan redusere arbeidsaktivitet. Å forstå utviklingen av senskader etter behandlingen kan bane vei for målrettede tiltak for å hindre slike skader. Trening under behandling er en måte å hindre eller redusere senskader etter behandling på. Det kan også forbedre pasienters livskvalitet.

I denne studien vil vi undersøke serum-, urin- og avføringsprøver fra 600 brystkreftpasienter, og karakterisere tarmflora, energiforbrenning og grad av betennelse i pasienter før, under og etter kreftbehandling. Det kan gi større forståelse for effektene av kreftbehandlingen og kartlegge hvordan man kan motvirke negative effekter. Resultater fra denne studien kan forbedre personrettet behandling ved å gi verdifull informasjon om mekanismene som fører til senskader og hvordan disse kan motvirkes.
    

Vil du være med på å skape nye fremskritt?