Prosjektleder: Trude Reinfjell, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Støttes med: 4 561 000 kroner fra Krafttak mot kreft 2018

Voksne som ble behandlet for akutt lymfatisk leukemi (ALL) i barnealderen er sårbare for å utvikle kognitive vansker. Dette innebærer at man i hverdagen kan ha problemer med å huske, utføre oppgaver, gjøre jobben sin eller være til stede i en samtale.

I dette prosjekter ønsker forskerne å undersøke effekten av hjernetreningsmetoden Goal Management Training. Målet med hjernetreningsmetoden er å lære personer med kognitiv svikt strategier for å planlegge aktiviteter bedre, samt til å strukturere handlinger i hverdagen. Denne kunnskapen er verdifullt i rehabiliteringen av unge ALL-syke slik at de kan fungere bedre i oppveksten, i en utdanningssituasjon og i arbeid.

 

Vil du være med på å skape nye fremskritt?