Prosjektleder: Hege Haugnes, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Støttes med: 3 955 500 kroner fra Krafttak mot kreft 2018

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn, og årlig får over 5000 norske menn påvist prostatakreft. I dag er kirurgi og stråleterapi kombinert med hormonbehandling likeverdige behandlingsalternativer.

Gjennom et kvalitetsregister ved Universitetssykehuset i Nord-Norge rapporterer prostatakreftpasienter bivirkninger som tarm-, blære- og seksualfunksjon. Dette forskningsprosjektet skal blant annet kartlegge de selv-rapporterte bivirkningene og sammenligne grad av bivirkninger ved kirurgi, stråleterapi og kombinert kirurgi og stråleterapi. Prosjektgruppen skal også utvikle en algoritme for behandling av bivirkninger, samt etablere en biobank for lagring av blod og urin.

 

Vil du være med på å skape nye fremskritt?