Prosjektleder: Inger Larsen, Kreftregisteret
Støttes med: 2 630 000 kroner fra Krafttak mot kreft 2018

Årlig rammes mer enn 4000 nordmenn av tarmkreft. Prognosen har blitt betydelig forbedret, og to av tre pasienter overlever nå sin kreftsykdom i fem år eller mer. Men, den tøffe behandlingen kan gi senskader som urin- og analinkontinens, seksuell dysfunksjon, og skader på beinmarg, nyrer og nervesystemet. Samlet sett kan behandlingen av tarmkreft ha betydelig innvirkning på pasientens livskvalitet, arbeidsevne og trivsel.

I denne studien skal prosjektgruppen kontakte alle nordmenn som får tarmkreft i en treårsperiode, samt en kontrollgruppe uten tarmkreft og be dem fylle ut spørreskjema om livskvalitet, senskader og funksjon. Studien utgår fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Målet med prosjektet er å analysere type og grad av senskader og komplikasjoner rapportert fra pasientene selv. Opplysninger er viktige for å forbedre behandling og oppfølging for av denne pasientgruppen, både for de som blir friske og de som må leve med kreftsykdommen.

 

Vil du være med på å skape nye fremskritt?