Prosjektleder: Silje Reme, Universitetet i Oslo
Støttes med: 5 459 000 kroner fra Krafttak mot kreft 2018

Hvert år opereres flere tusen norske kvinner for brystkreft. Nærmere halvparten av dem vil slite med smerter og utmattelse i lang tid etter operasjon. Det finnes per i dag ingen effektive måter å forebygge slike senskader på, men vi vet at psykologiske faktorer spiller en viktig rolle.

Målet med prosjektet er å undersøke om en kort psykologisk behandling før og etter operasjon kan forebygge utviklingen av langvarige smerter og utmattelse. I studien vil det undersøkes om hypnosebehandlingen har effekt, og videre – om hypnosen sammen med en psykologisk oppfølging etter operasjon kan bidra til bedre funksjon og livskvalitet. Prosjektgruppen vil også undersøke om behandlingene har effekt på jobbfunksjon, behovet for medikamenter og stressnivået blant kvinnene.

 

Vil du være med på å skape nye fremskritt?