Prosjektleder: Tormod Nilsen, Norges Idrettshøgskole
Støttes med: 5 151 500 kroner fra Krafttak mot kreft 2018

Det er kjent at flere av behandlingene som tilbys pasienter med brystkreft og lymfomer kan føre til økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Kan trening bidra til å redusere denne risikoen?

Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap om dette i dag og ønsker derfor å gjennomføre en randomisert kontrollert treningsstudie, hvor vi vil inkludere inaktive kreftoverlevere som har gjennomgått behandling som er assosiert med forhøyet risiko for hjerte- og karsykdommer. De vil gjennomgå omfattende kartlegging før de plasseres enten i en treningsgruppe eller til en kontrollgruppe. Treningsgruppen vil trene utholdenhetstrening med instruktør tre ganger i uken, mens kontrollgruppen kun vil få aktivitetsanbefalinger. Etter seks måneder kartlegges alle på nytt. For å gi perspektiver på funnene våre, vil vi også inkludere en treningsgruppe med alders- og kjønnsmatchede personer som ikke har hatt kreft.

Resultatene fra denne studien vil gi ny kunnskap om hvilken effekt trening kan ha i forebygging av hjerte- og karsykdommer etter kreftbehandling.
    

Vil du være med på å skape nye fremskritt?