Kreftforeningen jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. Forskning er nøkkelen til å nå disse målene.

De 160 millionene som deles ut nå har vi fått av støttespillere, medlemmer og givere som vil bidra til mer kunnskap, bedre diagnostisering og mer effektiv behandling av kreft. Tusen takk for alle bidrag!

 

Bedre
behandling

Se prosjektene

Mer kunnskap
om kreft

Se prosjektene

Flere skal
unngå kreft

Se prosjektene

Kreft skal
oppdages i tide

Se prosjektene

Et bedre liv
med og etter kreft

Se prosjektene

 

Bedre behandling

Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.

PROSJEKTER SOM FÅR STØTTE

Mer kunnskap om kreft

Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.

PROSJEKTER SOM FÅR STØTTE

Kreft skal oppdages i tide

Kreft som oppdages i tide kan helbredes. Vi skal bli bedre til å oppdage når noen får kreft.

PROSJEKTER SOM FÅR STØTTE