Prosjektleder: Øyvind Holme, Kreftregisteret
Støttes med: 1 170 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Screening mot tarmkreft skal innføres i Norge fra 2019, men screeningmetoden er ennå ikke bestemt. For at screeningprogrammet skal være effektivt, er det nødvendig at befolkningen faktisk møter til screening. Prosjektet skal først undersøke om to ulike screeningmetoder – avføringstest eller innvendig undersøkelse av tykktarmens nedre del – fører til ulik deltagelse blant forskjellige grupper i befolkningen. Deretter skal prosjektgruppen intervjue deltakere som valgte å ikke møte til screening for å finne ut hvordan man kan gi balansert, god og tilpasset informasjon på for at flere skal ta screeningen i bruk.

Målet med prosjektet er å gi god informasjon som er tilpasset barrierer mot screeningdeltagelse.


Flere skal unngå kreft: Mange krefttilfeller kan forebygges. Vi skal jobbe for at flere får et liv uten kreft.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?