Prosjektleder: Kaisa Haglund, Oslo universitetssykehus
Beløp: 4 957 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Hva har bananfluer og mennesker til felles? I alle fall såpass mye at man kan studere celledeling i bananfluer for å bedre forstå kreftceller i mennesker. Målet er ny kunnskap om mekanismene bak ukontrollert celledeling i kreftutvikling som kan bidra til at kreft kan oppdages på et tidlig stadium.


Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?