Prosjektleder: Tobias Schmidt Slørdahl, St. Olavs hospital HF
Støttes med: 5 100 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Prognosen ved myelomatose (beinmargskreft) er bedret de siste årene, men det er fortsatt kort forventet levetid og ingen kur. I løpet av sykdomsperioden opplever mange pasienter ofte ubehag og smerte. 

Ved beinmargskreft dannes store mengder antistoffer som er proteiner. Denne produksjonen av proteiner krever at kreftcellene har en effektiv metode for å bryte ned proteiner. I dag har vi medisin mot en av to mekanismer cellene bruker til å bryte ned proteiner og på den måten hemme antistoffproduksjonen. Ikke alle pasienter har effekt av denne behandlingen, og denne studien vil undersøker effekten av en kombinasjon: Dagens medikamentelle behandling og et nytt medikament som ytterligere hemmer nedbrytningen av proteiner i kreftcellene. Det langsiktige målet er å kunne tilby optimal behandling og livskvalitet for pasienter med denne uhelbredelige kreftformen.


Bedre behandling: Effektiv behandling gir bedre overlevelse. Vi skal finne de beste behandlingene så raskt som mulig.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?