Prosjektleder: Marit Veierød, Universitetet i Oslo
Støttes med: 2 600 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Føflekkreft er krefttypen med sterkest økning i Norge, vi har høyest dødelighet i Europa, og internasjonalt er Norge topp fem i forekomst, tapte friske leveår og dødelighet.

Nylig fant en stor studie at fysisk aktive er en utsatt gruppe for føflekkreft. Dette er lite studert og prosjektgruppen vil undersøke UV-eksponeringen blant fysisk aktive og inaktive, og avklare sammenhengen mellom fysisk aktivitet og føflekkreft.

Prosjektet har også som mål å innhente nasjonal data fra 1980 til 2018 for å se på hvordan tykkelsen på svulsten ved føflekkreft har hatt betydning for prognose, sykelighet og dødelighet. Med dette vil de kunne avgjøre om dagens stadie-inndeling etter tykkelse gir optimal vurdering av pasientenes tilstand.


Flere skal unngå kreft: Mange krefttilfeller kan forebygges. Vi skal jobbe for at flere får et liv uten kreft.


 

Vil du være med på å skape fremskritt? 

Var denne siden nyttig?