Prosjektleder: Ingvild Vistad, Sørlandet sykehus HF
Støttes med: 8 000 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Tilbakefall av gynekologisk kreft gir ofte symptomer, men bare halvparten oppsøker lege. Mange får heller ikke hjelp til å håndtere fysiske og psykiske senplager. I et nytt kontrollopplegg vil halvparten av legekonsultasjonene erstattes av sykepleiere som konsentrerer seg om psykososial helse og teknikker for økt egenmestring.

Som ekstra støtte er det utviklet en smarttelefon-app med kreftspesifikk informasjon, månedlig selv-rapportering av symptomer for tidligere oppdagelse av tilbakefall/senskader, og nyttige tips til bedret livsstil. Hovedformålet er å styrke pasientens egenkontroll og livskvalitet. Andre mål er tidlig rehabilitering, tidligere oppdagelse av tilbakefall, reduserte helseutgifter og økt samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste.

Sykepleier/lege-oppfølgingen vil sammenlignes med tradisjonell oppfølging hos 660 kvinner som er behandlet for gynekologisk kreft ved ti norske sykehus i fire år. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus og universitetene i Agder, Oslo, Uppsala i Sverige og Tilburg i Nederland.


Et bedre liv med og etter kreft: Kreft gjør livet vanskelig. Vi skal være bedre til å behandle alle, og sikre et velfungerende kreftforløp.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?