Prosjektleder: Cinzia Progida, Universitetet i Oslo 
Støttes med: 4 420 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Lysosomer fungerer som cellens gjenvinningsstasjon, der cellen bryter ned sitt eget avfall og materiale den har tatt opp. Det har nylig blitt oppdaget at endringer i lysosomene er assosiert med kreft. Dette prosjektet skal studere hvordan disse lysosomene opptrer i kreftceller. En bedre forståelse av dette vil kunne ha betydning både for diagnostisering og behandling av kreft.


Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?