Prosjektleder: Camilla Raiborg, Oslo universitetssykehus
Støttes med: 7 700 000 kroner fra forskningstildelingen 2018

Vi trenger mer kunnskap om hvordan celler regulerer sin evne til å vokse og bevege seg. Dersom vi undersøker dette nærmere, kan vi bedre forstå hvordan kreft oppstår og blir mer aggressiv. Det kan også bidra til at vi finner nye metoder for kreftbehandling. Foreløpige resultater viser at kontakt mellom blærene i celler kan føre til at cellene spiser seg inn i hverandre. Dette likner på den prosessen som foregår i kroppen når kreftceller fra en svulst sprer seg til andre organer. Prosjektet skal derfor studere hvordan blærer i kreftceller kan føre til at kreft sprer seg til andre organer.


Mer kunnskap om kreft: Ny kunnskap gir nye muligheter. Vi skal finne flere svar på hvordan kreft oppstår og utvikler seg.


 

Vil du være med på å skape fremskritt?